Slovenská republika vníma ciele, ktoré sa majú dosiahnuť prijatím návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení digitálneho eura pozitívne a vo všeobecnosti tento návrh podporuje. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v predbežnom stanovisku k návrhu, ktoré predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Slovensko podľa stanoviska víta, že členské štáty EÚ majú priamu možnosť podieľať sa na rozhodovaní o ďalšom postupe pri digitálnom eure. „Taktiež vítame, že spolu s návrhom bolo predstavené a má byť prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o eurobankovkách a eurominciach ako zákonnom platidle, ktorým sa posilňuje štatút zákonného platidla hotovosti, čo potvrdzuje, že digitálne euro predstavuje doplnok k hotovosti a jeho využívanie bude dobrovoľné,“ zdôraznil rezort financií.

Slovensko víta aj štatút zákonného platidla digitálneho eura, nakoľko ide o menu vydávanú centrálnou bankou. „Osobitne vítame, že sa návrhom kladie dôraz na ochranu súkromia a finančnú inklúziu, v tomto smere vítame aj súbežné zavedenie offline platieb,“ uvádza MF v stanovisku.

Zo systémového hľadiska považuje ministerstvo za mimoriadne dôležité, aby boli dostupné nástroje na zabezpečenie finančnej stability finančného trhu. Podporuje tiež navrhovaný postup distribúcie a úpravu poplatkov, ktorým sa má zabezpečiť dostatočná dostupnosť a akceptácia digitálneho eura. Z medzinárodného hľadiska považuje za dôležité, aby bola zabezpečená dostatočná interoperabilita s ostatnými digitálnymi menami vydávanými centrálnymi bankami aj mimo EÚ.

Návrh je súčasťou legislatívneho balíka opatrení k digitálnemu euru, a to spolu s návrhom nariadenia o poskytovaní služieb v digitálnom eure poskytovateľmi platobných služieb zaregistrovanými v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, ako aj návrhom nariadenia o eurobankovkách a eurominciach ako zákonnom platidle. „Druhé uvedené nariadenie má posilniť štatút eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla, čo okrem iného napomáha vyvrátiť obavy zo znižovania dostupnosti hotovosti alebo nahrádzania hotovosti digitálnym eurom,“ podčiarkol rezort financií.

Návrh upravuje jednotlivé aspekty digitálneho eura. Ustanovuje jeho štatút zákonného platidla, príslušné orgány, spôsob distribúcie, obmedzenia jeho používania s cieľom zachovať finančnú stabilitu finančných trhov, poplatky za platobné služby v digitálnom eure, niektoré technické vlastnosti, ochranu súkromia a osobných údajov.

Rozhodovanie o prijatí tohto návrhu nie je rozhodovaním o samotnom vydaní digitálneho eura, upozornil rezort financií. V konečnom dôsledku bude o jeho emisii rozhodovať Európska centrálna banka (ECB). „Cieľom návrhu je regulácia základných aspektov a predpokladov digitálneho eura, aby sa zabezpečila jeho dostupnosť pre fyzické a právnické osoby na účely retailových platieb a jeho jednotné používanie v celej eurozóne v prípade jeho vydania,“ dodalo ministerstvo.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP