Slovenská akadémia vied (SAV) prináša novú publikáciu o zmene klímy. Populárno-vedecká publikácia Zmena klímy I. na vedeckom podklade vysvetľuje rozličné aspekty klimatickej krízy.

Na jej príprave sa podieľali vedci a vedkyne z troch vedných oddelení SAV. Cieľom je priblížiť laickej i odbornej verejnosti komplexné vedecké dáta o klimatickej kríze.

Čitateľ z nej získa relevantné informácie o fyzikálnych javoch vedúcich k zmene klímy, biologicko-ekologických fenoménoch, ktoré ovplyvňujú živú prírodu, ale tiež o dôsledkoch klimatickej zmeny na človeka a spoločnosť. Publikácia je dostupná na stránke SAV. V tlačovej správe to uvádza SAV.

Prvá časť publikácie prináša širší uhol pohľadu na problematiku. Zmeny klímy skúma od astrofyziky cez geológiu, hydrológiu, klimatológiu, ale aj krajinnú ekológiu či geografiu. Autorský kolektív sa venoval aj príčinám, prečo ľudia nevnímajú, prípadne neveria v klimatickú zmenu.

Hovoria aj o tom, ako sme sa v klimatickej kríze ocitli

Načrtli tiež možnosti ďalšieho vývoja. „Človek zhruba od polovice minulého storočia výrazne zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa hybnou planetárnou silou. Musíme si uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny až miliardy rokov a človek za posledných približne 70 rokov vniesol do tohto systému chaos,“ vysvetlil editor a spoluautor publikácie Pavol Siman, ktorý jej prípravu a vydanie inicioval.

Siman dodal, že sú to práve ľudia, kto pri klimatickej zmene môže rozhodnúť či ako druh prežijú alebo skončia ako iné druhy, ktoré sa zmenám nedokázali prispôsobiť.

Musíme sa konečne začať zamýšľať nad tým, čo ako ľudstvo robíme zle a ako sa následne naša planéta správa. Ak máme pre nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať od seba, od každého z nás. Ľudstvo stále zvyšuje svoje energetické nároky a svoje požiadavky. Takže na otázku, čo môžeme urobiť pre záchranu našej planéty, je odpoveď: Všetko,“ zakončil vedec.

Je dostupná zadarmo a napísaná tak, aby jej rozumel každý

Publikácia je písaná populárno-náučným jazykom a je v nej mnoho grafických a obrazových prvkov. Venuje sa témam ako problematika kolobehu uhlíka, slnečná aktivita a globálne otepľovanie.

Nechýba ani vzostup morskej hladiny či úloha lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene. Autori sa v nej venujú aj výzvam, ktoré klimatická zmena prináša pre výskum a verejnú politiku. Prvú časť si už teraz môžeš prečítať zadarmo.

Druhá časť publikácie by sa mala venovať psychologickým, filozofickým a sociologickým aspektom vnímania klimatickej zmeny. Autori tiež avizujú námet na tretiu časť, kde by sa chceli pozrieť na ochranu krajiny a otázky týkajúce sa zachovania životného prostredia.

Dnes sme zároveň písali o zahraničnej štúdii, ktorá sa tiež zaoberala klimatickou zmenou. Vedci v nej dospeli k záveru, že do roku 2100 môže vyhynúť až 90 % všetkých morských živočíchov.

Aby sme mali čo najväčšiu šancu tomuto katastrofickému scenáru predísť, vedci už teraz pracujú na rôznych metódach zmiernenia klimatickej zmeny. O jednom z najsľubnejších postupov sme písali len nedávno.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP