Elon Musk a jeho spolo?nos? SpaceX búra bariéry kozmického cestovania! Na dne?nej konferencii toti? oficiálne prehlásila, ?e u? ?oskoro po?le dvoch ?udí do vesmíru na unikátnu cestu okolo Mesiaca. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Títo budúci cestovatelia sú ale privátni zákazníci, teda nie sú priamo platený organizáciou NASA a majú hlavne ve?mi hlboko do pe?a?enky, nako?ko prednedávnom zlo?ili nie práve malú sumu pe?azí, aby sa na túto cestu mohli vôbec vyda?. Ich identita je zatia? neznáma, no pod?a Muska sa ve?mi dobre poznajú a trénova? na misiu za?nú u? v priebehu tohto roka. Samotná misia by mala trva? pribli?ne tý?de? a po?as tejto jedine?nej udalosti sa budú ?k?za?? nad povrchom Mesiaca a dokonca vkro?ia aj hlb?ie do neprebádaného vesmíru.

zdroj fotografie: istock

Odhadovaná vzdialenos? tohto výletu je niekde na úrovni 300 a? 400 tisíc kilometrov. Budúci astronauti poletia u? v druhej polovici roku 2018 na vesmírnej lodi Crew Dragon s raketami Falcon Heavy, ktoré majú naplánované spustenie prevádzky po?as tohto leta. Ve?mi nás zaujímala aj cena tohto ?výletu?, no Musk sa týmto otázkam zásadne vyhýbal. Neostáva nám tak ni? iné, ako len predpoklada?, ko?ko asi táto misia mohla stá?. No be?ná cesta na ISS ruskými raketami Soyuz vyjde NASA pribli?ne na 80 miliónov dolárov. ?alej Elon taktie? dodal, ?e verí v úspech týchto komer?ných letov do vesmíru, ktoré by mohli tvori? významný prvok v ziskoch SpaceX.
zdroj fotografie: SpaceX

Nie?o si e?te povedzme aj k vesmírnej lodi Crew Dragon, ktorá je zatia? stále bez reálneho letu, av?ak po úspe?nom dokon?ení v?etkých potrebných prác sa má jedna? o majestátne dielo so schopnos?ami plne autonómneho riadenia. V prípade bezpe?nosti v?ak budú musie? astronauti zasiahnu? a prevzia? plnú kontrolu. Crew Dragon poletí s raketami Falcon 9 prvýkrát u? koncom tohto roka, pri?om pôjde k ISS, respektíve o 6 mesiacov neskôr vynesie astronautov z NASA. Bude sa v?ak jedna? o spoluprácu aj s Boeingom, ktorý sa v tejto oblasti rovnako výrazne anga?uje.

Nenechaj si ujs?
Video: Sleduj, ako sa SpaceX podaril ?al?í husársky kúsok s pristátím rakety Falcon 9

Jediný otáznik zatia? visí len nad tým, kto vlastne bude prvý na ?al?ích lunárnych misiách, ke??e NASA sa pomaly za?ína výraznej?ie prebúdza? a mohla by Elonovi zobra? prvenstvo. Ten sa v?ak na margo tejto situácie vyjaril, ?e ak NASA bude chcie? letie? ako prvá, ur?ite sa nebude silou mocou sna?i? o predbehnutie a po?ká si rad?ej na ?al?iu príle?itos? pre svoje aktivity. Jeho závere?né vety v?ak dávajú poriadnu dávku optimizmu pre ka?dého fanú?ika letov do vesmíru, ke??e Elon prehlásil, ?e budúci rok bude prelomový v cestovaní do ?alekého vesmíru. No v ka?dom prípade znejú tieto informácie impozantne a rozhodne sa e?te máme na ?o te?i?!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]