Japonské Sony kedysi patrilo medzi popredných výrobcov, no postupom ?asu akoby strácalo dych. Spolo?nos? dlho trápia nízke predaje a pomerne malé zisky. Túto situáciu sa tak rozhodlo Sony rie?i? razantným rozhodnutím, kvôli ktorému zo svojej ponuky vyradí smartfóny vy??ej strednej triedy. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V ponuke spolo?nosti Sony mô?eme nájs? naozaj pestrú ponuku smartfónov, ktoré spadajú do rôznych cenových a výkonnostných kategórií. Posledné roky ale neboli príli? úspe?né, a tak sa vedenie rozhodlo ukon?i? výrobu a vývoj smartfónov, ktoré spadajú do segmentu vy??ej strednej triedy. Predaje modelov tejto kategórie nenaplnili o?akávania a v celosvetovom merítku dosiahli iba 43 % z mno?stva, ktoré gigant o?akával.

zdroj fotografie: Sony

Kvôli slabým ziskom bude Sony odteraz produkova? iba prémiové smartfóny, ako Xperia XZ a XZ Premium. Zárove? vlo?í viac úsilia do zlep?enia predajov mid-range modelov. Do tejto oblasti patrí napríklad Xperia XA1 a XA1 Ultra. Chce tak zo svojho portfólia odstráni? modely, ktoré boli pomyselným mostom medzi prémiovými kúskami a strednou triedou. Tie síce niesli hardvér podobný vlajkovým lodiam, no cenou spadali do ni??ej kategórie.

zdroj fotografie: Sony

Nenechaj si ujs?
Sony má kone?ne predstavi? takmer bezrámikový smartfón! Displejom bude konkurova? Galaxy S8 a LG G6

Aby Sony tieto segmenty od seba odlí?ilo e?te viac, plánuje do vlajkových lodí na?alej implementova? jedine?né technológie, akou je napríklad funkcia Motion-Eye ?i slow-motion videá pri 960 fps v nedávnej Xperii XZ Premium. Je v?ak potrebné spravi? viacero krokov, aby sa Sony znova dostalo do povedomia zákazníkov po celom svete. Práve preto chce tie? investova? omnoho viac financií do marketingu.

sony xperia xz premiumzdroj fotografie: Sony

Spolo?nos? pôsobí v mnohých krajinách, vrátane USA, no tam priemerný pou?ívate? zrejme o predstavení modelu Xperia XZ Premium zrejme ani len netu?í. Práve z toho dôvodu musí japonský výrobca nadviaza? vz?ah aj s lokálnymi operátormi, ktorí by jeho zariadenia zaradili do svojej ponuky. Týmto krokom by mohla spolo?nos? svoj biznis dosta? na vy??iu úrove? a vyjs? z kruhu slabých predajov, v ktorom sa momentálne nachádza.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]