Konferencia MWC 2017 v Barcelone je v plnom prúde a mnohí výrobcovia predstavujú horúce novinky zo svojich dielní. Medzi nich patrí aj Samsung, no ten nám miesto novej vlajkovej lodi predstavil dva skvelé tablety. Ka?dý z nich je svojim spôsobom výnimo?ný. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Juhokórejský výrobca na výstave MWC 2017 odhalil okrem dátumu predstavenia nového modelu Galaxy S8/S8+ aj dva kúsky zo segmentu tabletov. Tie sa rozhodne nemajú za ?o hanbi?. Konkrétne sa jedná o modely Galaxy Tab S3 a Galaxy Book 10/12. Prvý spomínaný kúsok je zameraný skôr na zábavu. Tú si spolu so ?peciálnymi funkciami vychutná nový majite? naplno. Modely z línie Galaxy Book majú za cie? konkurova? tabletom Surface Pro od Microsoftu. Práve druhý predstavený kúsok od Samsungu je schopný fungova? s plnou verziou opera?ného systému Windows 10, ?ím priná?a pou?ívate?ovi mnoho cenných výhod. Predajné ceny si výrobca zatia? necháva pre seba. Bohu?ia?, nie je známy ani presný dátum, kedy sa tablety dostanú do predaja.

Zameraný na zábavu

zdroj fotografie: Business Insider

Tento model nesie vo svojej hardvérovej výbave mierne star?í, no stále dostato?ne výkonný procesor Snapdragon 820. S preh?adom tak zvládne náro?né úlohy a operácie aj v dne?ných d?och. V tejto novinke priná?a výrobca novú verziu opera?ného systému Android 7.0 Nougat. ?al?ou postrehnute?nou výhodou modelu Galaxy Tab S3 je jeho ve?ký AMOLED displej. Ten dostal 9,7-palcovú uhloprie?ku a podporu pre HDR, aby bolo sledovanie filmov dokonalým zá?itkom. Práve funkcia HDR zabezpe?í pri sledovaní obsahu kvalitnej?ie podanie farieb.

Skvelý zvuk so ?tyrmi reproduktormi

zdroj fotografie: Business Insider

Aby bolo sledovanie videí ?i po?úvanie hudby taktie? podobne dokonalé, výrobca integroval do modelu Tab S3 a? ?tyri reproduktory. Samsung tvrdí, ?e zvuk z reproduktorov sa bude automaticky prispôsobova? nato?eniu tabletu. V?aka tomu by tak nemalo dochádza? k odklá?aniu zvuku iným smerom.

Sklo z neho robí jeden z najkraj?ích tabletov vôbec

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8 a S8+ sa predvádzajú na prvých reálnych videách

Zadná stena tohto obra je celá pokrytá sklom, v?aka ktorému ide o jeden z najkraj?ích tabletov, ktoré sme doteraz mohli vidie?. Pri reálnom pou?ívaní si v?ak táto prekrásna strana vyberie svoju da? v podobe rýchleho zachytávania ne?istôt a odtla?kov. Sklo je pre ne ako magnet a následne hodnú chví?u trvá, kým ich majite? zo zadnej strany odstráni. Aj napriek tomu je pou?ité sklo ve?mi elegantným prvkom. Okrem toho na zadnej stene nájdeme 13 MPx fotoaparát. Prednú stranu skrá??uje selfie fotoaparát s rozlí?ením 5 MPx.

Samsung Galaxy Book 10/12 prichádza s plnou podporou Windows 10

Obe ve?kostné verzie sú obohatené vysokým výkonom, s ktorým mnohokrát doká?u nahradi? desktopový po?íta?. Samsung Galaxy Book 10 tak dostal obrazovku s uhloprie?kou 10,6″ a FullHD rozlí?ením. Na rozdiel od svojho vä??ieho brata sa v?ak nejedná o AMOLED displej. Pod kapotou Book 10-ky nájdeme procesor Intel Core m3 7. generácie. Ten je zlo?ený z dvoch jadier. Ka?dé z nich pracuje na frekvencii 2,6 GHz. Pre osobné súbory je mo?né vyu?i? vnútorné úlo?isko s kapacitou 64 GB. To sa v?ak dá roz?íri? prostredníctvom microSD karty o ?al?ích 256 GB.

zdroj fotografie: Business Insider

Model s ozna?ením Book 12 prichádza s e?te lep?ou výbavou. Uhloprie?ka AMOLED displeja dosahuje úctyhodných 12″. Samsung sa v tomto modeli rozhodol vyu?i? pomer strán 3:2 namiesto zvy?ajného pomeru 16:9. Pomer strán 3:2 je v?ak vhodnej?í pri prehliadaní webu. Srdcom tohto modelu je procesor Intel Core i5 7. generácie. Taktie? sa skladá z dvoch jadier, no tie pracujú a? na frekvencii 3,1 GHz. Vnútri nájdeme aj vä??ie úlo?isko pre súbory ?i aplikácie. Konkrétne ide a? o 128 GB kapacitu, ktorá sa s microSD kartou dá roz?íri? o ?al?ích 256 GB. Aj napriek snahe Samsungu sa procesory noviniek nemô?u rovna? tým, ktoré nájdeme v tabletoch Surface Pro od Microsoftu.
Photoshop zvládnu bez akýchko?vek zaváhaní

zdroj fotografie: Business Insider

V dne?nej dobe je pamä? RAM o ve?kosti 4 GB zau?ívaným ?tandardom. Opera?nú pamä? tejto ve?kosti sa tak rozhodol vyu?il v nových tabletoch aj Samsung. Pravdou v?ak je, ?e na plnohodnotný multitasking v desktope táto hodnota sta?i? úplne nemusí. Na??astie, nové ?Booky? si s ?ou bohate vysta?ia a bez zaváhania spustia Photoshop, ale aj iné náro?né programy.

Galaxy Tab S3 prichádza dokonca aj s podporou S-Pen

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
MWC 2017 | Samsung prezradil dátum predstavenia Galaxy S8! Do základného balenie navy?e pridá jedno exkluzívne prekvapenie

 

Táto u?ito?ná pomôcka sa svojimi vlastnos?ami podobá na pero S Pen, ktoré sme mohli vidie? v smartfónoch modelovej rady Galaxy Note. S týmto doplnkom si pou?ívate? bude môc? napríklad jednoducho vytvára? poznámky tak ako na klasickom papieri. To v?ak nie je jediná funkcia, ktorú S Pen zvládne. Ide o nieko?ko skvelých funkcií, s ktorými bude pou?ívanie tabletu ove?a vä??ou zábavou.

Pomocou funkcie ?Tilt? si mô?e pou?ívate? nastavi? uhol, pod ktorým bude dr?a? S Pen

zdroj fotografie: Business Insider

Túto funkciu vyu?ije budúci majite? najmä pri kreslení presných tvarov v programoch podobných Photoshopu. Pod?a Samsungu ide o prvé zariadenie s opera?ným systémom Windows 10, ktoré disponuje touto funkciou.

Pou?itý kov na zadnej strane dodáva zna?ný punc elegancie

zdroj fotografie: Business Insider

Oba modely doká?u nahradi? prenosný po?íta?

zdroj fotografie: Business Insider

Ako Samsung Galaxy Tab S3, tak aj modely Galaxy Book 10/12 dostanú ?peciálny kryt s klávesnicou. Krytu v?ak chýba stojan, ktorým disponujú tablety Microsoft Surface Pro, a tak si novinky budú musie? vysta?i? s dvoma prenastavenými uhlami.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]