Medzi smartfónmi zna?ky Samsung nájdeme aj nenápadné modely s opera?ným systémom Tizen. Jedná sa o vlastný opera?ný systém Samsungu, ktorý je zatia? iba v plienkach.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Juhokórejský výrobca momentálne pracuje na verzii Tizen 3.0, ktorú ako prvý ponúkne Samsung Z4. Neo?akávaj v?ak od neho ?iadnu top výbavu, ke??e sa jedná zrejme o tú najni??iu triedu, aká len mô?e by?. Nástupca Z3-ky má prís? s 5-palcovým HD AMOLED displejom, 1 GB pamä?ou RAM, úlo?iskom o kapacite 8 GB ?i 2050 mAh batériou. Na druhej strane sa ale o?akáva podpora DualSIM a 4G konektivity. Najvä??ou novinkou bude pridaný LED blesk na prednú stranu pre lep?ie selfie fotky. ?o sa týka dizajnu, tak ve?ké zmeny vo?i Z3 neo?akávaj. Cie?om smartfónov tejto rady je ponúknu? zákazníkom opera?ný systém Tizen za ?o najmen?í peniaz.

tizen

Samsung Z3

zdroj fotografie: Samsung

A? doteraz v?ak tento systém zaostával a potreboval e?te ve?kú dávku vyladenia. Vyzerá to tak, ?e nová verzia 3.0 to kone?ne výrazne zmení. Podporova? toti? bude nové API Vulkan, ktoré mô?e zlep?i? chod hier. ?alej je na zozname webový runtime Crosswalk, ktorý má na svedomí plynulej?ie prezeranie webových stránok. Tizen 3.0 bude taktie? podporova? 64-bitové Intel a ARM procesory, viacero pou?ívate?ov na jednom zariadení a hlasové ovládanie cez S Voice. Nejedná sa samozrejme o kompletný zoznam noviniek, no tieto budúci pou?ívatelia Samsungu Z4 pocítia najviac.

nenechaj si ujs?
Samsung má vo svojich opera?ných systémoch pre smart TV a hodinky plno dier. Bezpe?nostných

Nako?ko je Tizen stále vo ve?mi skorej fáze, o dobrej bezpe?nosti zatia? nemô?e padnú? ani slovo. Tento opera?ný systém sa mimochodom nachádza aj na televízoroch, smart hodinkách a iných zariadeniach internetu vecí od Samsungu, pri?om sa stal domovom pre 40 nových exploitov. Jeden bezpe?nostný expert dokonca ozna?il zdrojový kód Tizenu ako ?najhor?í kód, aký som kedy videl?. Samsungu na??astie bezpe?nos? nie je ?ahostajná a nová verzia 3.0 prinesie mno?stvo dôle?itých zmien na úrovni kernelu, ktoré s?asti bezpe?nos? vylep?ia. Je síce pekné vidie?, ?e výrobca na svojom opera?nom systéme pilne pracuje, no je dôle?ité poznamena?, ?e oproti Androidu ?i iOS stále výrazne zaostáva. A to dokonca aj v úplne základných oblastiach. Tak ?i onak, Samsung si ve?mi verí a do konca tohto roka chce Tizen dosta? na 10 miliónov smartfónov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.