Kórejský Samsung má v týchto mesiacoch toho na rová?i a? a?. Po minuloro?nom fiasku s horiacimi batériami Galaxy Note 7 sa objavujú ?al?ie nepríjemnosti. Majitelia Samsungu Galaxy S7/S7 edge po celom svete toti? hlásili problémy so samovo?ným praskaním sklí?iek zadného fotoaparátu. Prvé prípady sa u? objavili dokonca aj u nás na Slovensku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V ?ase, ke? Samsung trápili batérie jeho Note 7-ky, sa za?ali objavova? prípady praskajúcich sklí?iek zadného fotoaparátu u modelov Galaxy S7/S7 edge. Svoje nepríjemné skúsenosti za?ali na diskusných fórach zdie?a? majitelia týchto ?pi?kových smartfónov po celom svete. Samsung mnohým po?kodeným majite?om reklamácie neuznal, aj ke? ide o samovo?né po?kodenie sklí?ka fotoaparátu a zariadenia sú e?te v záru?nej lehote.

Samsung Galaxy S7 edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Ján Piovarci

Celá situácia je tak ve?mi nejasná. O tomto probléme nás informoval aj pán Ján, ktorý jedného rána na svojom Samsungu Galaxy S7 edge spozoroval po?kodené zadné sklí?ko fotoaprátu. Ne?lo pri tom o po?kodenie následkom pádu a smartfón bol po celý ?as pou?ívania zabalený v ochrannom púzdre.

zdroj fotografie: Ján Piovarci

Nenechaj si ujs?
?al?í Samsung v plame?och, tentoraz vzb?kla vlajková lo? Galaxy S7

Rovnako ako reklamácie ostatných majite?ov spomínaných zariadení, aj reklamácia pána Jána bola zamietnutá. Je ve?mi otázne, ?o presne stojí za týmto problémom, no mô?e sa jedna? o ?al?iu výrobnú chybu, ktorú Samsung prehliadol. Agentúra OmniPublic zastupujúca juhokórejského giganta nám k tomuto problému poskytla oficiálne stanovisko, v ktorom sa vyjadrila nasledovne:

Prípady samovo?ného praskania krycích sklí?ok fotoaparátu bez pôsobenia vonkaj?ích síl neevidujeme. V prípade potreby je mo?né sa obráti? na na?u infolinku ?i autorizovaný servis, ktorý konkrétnu zále?itos? pre?etrí.

zdroj fotografie: Ján Piovarci

Niektorí po?kodení majitelia sa rozhodli situáciu vyrie?i? výmenou sklí?ka za nový kus, no servis v tomto prípade stojí aj nieko?ko desiatok eur. Doposia? nie je jasné, ako túto situáciu so samovo?ným praskaním Samsung vyrie?i. Zatia? je jedinou mo?nos?ou pre po?kodených majite?ov nav?tívi? svojho predajcu alebo informova? o probléme autorizovaný servis. Má? aj ty nepríjemné skúsenosti s prasknutým sklí?kom na svojej S7-?ke?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]