banner-note-7Kauza oh?adom Samsungu Galaxy Note 7 neutícha a po mnohých výbuchoch, výmene chybných kusov stále pokra?uje. Výrobcovi pravdepodobne nepomohla ani zmena dodávate?a batérií, ke??e dnes tu máme ?al?í prípad explózie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tentokrát sa tak stalo na medzinárodnom letisku v americkom meste Louisville, ?tát Kentucky. Po?as nastupovania cestujúcich letu 994 do Baltimoru spolo?nosti Southwest AirLines phablet ne?akane explodoval a spôsobil evakuáciu cestujúcich a men?ie ?kody na lietadle. Vlastník smartfónu, Brian Green, uviedol, ?e pred nástupom do lietadla smartfón vypol a vlo?il si ho do vrecka. Krátko po tom v?ak z neho za?al unika? hustý sivo-zelený dym, rýchlo ho hodil na zem a následne explodoval. Na??astie sa celá situácia zaobi?la bez ujmy na zdraví a odniesol si to len koberec lietadla.

Samsung Galaxy Note 7 N930F mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung-galaxy-note-7-vybuchnuty-bezpecny-2

TIP: Ako mô?u pou?ívatelia Galaxy Note 7 zisti?, ?i ich zariadenie obsahuje nebezpe?nú batériu?

Smartfón mal po?as explózie okolo 80 % batérie a vraj bol nabíjaný len cez bezdrôtovú nabíja?ku. E?te znepokojujúcej?ie znie informácia, ?e sa jednalo o kus z bezpe?nej várky. I ke? spolo?nos? Samsung to zatia? oficiálne nepotvrdila, máme jasné dôkazy. Na balení sa nachádza ?ierny ?tvorec, ktorý výrobca pou?íva práve pre kusy s bezpe?nými batériami. Hovorí o tom dokonca aj overenie zariadenia pomocou kódu IMEI.

samsung-galaxy-note-7-aa-

Rozhodne je to pre Samsung ve?mi zlá správa a ak sa objaví e?te zopár podobných prípadov, pravdepodobne budú opä? v?etky ?note sedmi?ky? zvolané na ?al?iu výmenu. U? aktuálne prebiehajúca výmena dos? ukrojila spolo?nosti na ziskoch a v prípade ?al?ej výmeny by sa teda finan?ná situácia rapídne zhor?ila. Upozor?ujeme, ?e ak vlastníte Galaxy Note 7, mali by ste si ho ?o najskôr vymeni? alebo prinajmen?om presta? pou?íva?.

TIP: Samsung Galaxy Note 7 sa dostal aj do GTA V. Samozrejme ako výbu?nina

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.