Rozhodne si aj ty spomína? na minuloro?né fiasko, ktoré poriadne po?ramotilo poves? jedného z najvä??ích výrobcov smartfónov. Samsung sa v?ak aj napriek ve?kému zlyhaniu nevzdal, predstavil nám novú S8-?ku a nechválne známy phablet Galaxy Note 7 dokonca znova plánuje prinies? na trh.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V lete minulého roka sa mnohí fanú?ikovia u? nevedeli do?ka? významného d?a, kedy Samsung predstaví dovtedy svoj najlep?í smartfón. Prvé tý?dne si model Galaxy Note 7 právom na seba strhával v?etku pozornos?. Len pripomenieme, ?e vtedaj?iu vlajkovú lo? pohá?al 8-jadrový procesor Exynos 8890, 4 GB opera?ná pamä? RAM ?i grafický akcelerátor Mali-T880 MP12 a v?aka tejto kombinácii o výkon naozaj nebola núdza. O dodávanie energie sa starala 3500 mAh batéria.

zdroj fotografie: Screenshot/DetroitBORG/YouTubeYouTube

Práve táto ?as? hardvéru sa postarala o celosvetovo známy ?kandál. U? nieko?ko tý?d?ov po predstaví sa toti? objavili prvé správy o explodujúcich batériách. Mno?stvo zasiahnutých kusov sa neustále zvy?ovalo a dokonca napáchali aj nemalé ?kody na verejných majetkoch. Výrobca sa preto rozhodol spusti? zvolávaciu akciu, po?as ktorej vymenili batérie v?etkým modelom z po?kodenej výrobnej série. Ani tento krok v?ak nepomohol. Preto nasledoval pre mnohých smutný osud, a to odovzdanie ich ob?úbenej Note 7-?ky spä? do rúk výrobcu.

zdroj fotografie: Pocketnow/YouTube

Nenechaj si ujs?
Repasovaný Samsung Galaxy Note 7 má nábeh sta? sa novým trhákom. Bude toti?to a? o 235 ? lacnej?í

Po odhalení prí?iny problému sa Samsung rozhodol, ?e minuloro?ného zástupcu Note línie znova dostane k zákazníkom. Teraz sa tento kúsok znova vráti na trh v edícii ?Fandom?, ktorá bude obsahova? iné komponenty ako pôvodná verzia. Denník The Wall Street Journal prezradil, ?e Samsung Galaxy Note 7 znova zavíta medzi pou?ívate?ov u? 7. júla, no dostupný bude iba v domovskej krajine. Zatia? nie je isté, ?i výrobca plánuje jeho predaj roz?íri? aj na iné trhy. Návrat tohto znovuzrodeného modelu by v?ak nemal ovplyvni? záujem o S8-?ku, ktorej sa darí skuto?ne ve?mi dobre.

zdroj fotografie: Screenshot/Android Authority/YouTube

Zdá sa teda, ?e sa kórejskému výrobcovi po minuloro?ných udalostiach pomaly darí napravi? reputáciu. Mnoho majite?ov v?ak stále vlastní pôvodné kusy a vystavujú sa tak mo?nému riziku. Zrejme sa rozhodli ponecha? si ich zo sentimentality alebo len na pamiatku. Pre tých, ktorí majú Note 7-?ku v ob?ube a znova po nej prahnú, je tak rozhodne lep?ou vo?bou nová, bezpe?ná verzia, ktorá by mala na trh prís? s cenou okolo 400 ?. Kúpil by si si znova Samsung Galaxy Note 7, ak by spolo?nos? priniesla repasovanú verziu aj k nám na Slovensko?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
69%
Chcem to
15%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]