Zvy?ajne ti priná?ame analýzy speedtestov od Davida Rahimiho z ve?mi známeho YouTube kanálu PhoneBuff. Tentokrát tu v?ak máme rýchlostný test s podobnou metodikou, v ktorom sa proti sebe postavili dvaja ?ínski rivali.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aktuálna vlajková lo? najrýchlej?ie rastúcej spolo?nosti na globálnej technologickej scéne, Xiaomi Mi6, proti rovnako zaujímavému Honoru 9. Ktorý model je ale pri be?nom pou?ívaní rýchlej?í? Túto otázku sa sna?il zodpoveda? YouTube kanál TeChinAction. Oba spomínané smartfóny sú ?o sa ?pecifikácií týka, samozrejme, ?pi?kami v obore. Mi6-ka je pohá?aná najnov?ím Snapdragonom 835, 6 GB opera?nou pamä?ou RAM ?i bleskovo rýchlym interným úlo?iskom technológie UFS. Na druhej strane je Honor 9, ktorého jadro tvorí ?domáci“ Kirin 960, 4 GB RAM a úlo?isko zalo?ené na star?ej technológii eMMC.

xiaomi mi6
zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

A ?o softvér? Model Mi6 pohá?a nadstavba MIUI známa svojimi ?astými aktualizáciami, skvelým dizajnovým jazykom a príkladnou optimalizáciou. Pri Honore sa stretneme s nadstavbou EMUI. Oproti MIUI sa mô?e zda? mierne prekombinovanej?ia a vizuálne neuhladená. V oboch prípadoch sa v?ak jedná o maximálne responzívny pou?ívate?ský zá?itok na ?pi?kovej úrovni.

Nenechaj si ujs?
Exkluzívne: Xiaomi nás vysly?alo! Mi6-ka príde v oficiálnej globálnej verzii s plnou LTE podporou


zdroj fotografie: Honor

Test pozostáva zo spú??ania 16 aplikácií a ich opätovného spustenia z pozadia, ?ím sa testuje mana?ment RAM pamäti. Výber aplikácií je ?tandardný. Predin?talované aplikácie, sociálne siete a zopár náro?nej?ích vrátanie plnohodnotných hier.

Ako sa ukázalo, v praxi nemáme jednozna?ného ví?aza. Rozdiel vo finálnom kole tvoril iba necelú sekundu v prospech Xiaomi Mi6. Mô?eme sa teda zhodnoti? na tom, ?e ako Xiaomi, tak aj Huawei ponúkajú zákazníkovi príkladne optimalizované prostredie a smartfón hodný pozitívnych pomenovaní.

Kúpi? Xiaomi Mi6 za skvelých 382 ?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Borovsky
Študák na výške & technologický geek milujúci minimalizmus, gúglovský material design, zaujimajúci sa o makroekonómiu a politiku.