Ur?ite si aj ty pamätá? minuloro?ný neúspech Samsungu Galaxy Note 7, ktorý zaprí?inili horiace batérie. Po vy?etrení celej situácie sa v?ak táto kórejská spolo?nos? rozhodla privies? Note 7-?ku spä? k ?ivotu. Prednedávnom bol tento staro-nový model uvedený do predaja v domovskej krajine, no ?oskoro sa mô?e dosta? aj na zahrani?né trhy. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kórejský Samsung u?inil v minulom roku rázne rozhodnutie, ke? potvrdil stiahnutie modelu Galaxy Note 7 zo v?etkých trhov. Poves? tomuto kúsku, ale aj samotnému výrobcovi po?kodili explodujúce batérie, ktoré napáchali nemalé ?kody. Napriek nelichotivej situácii v?ak spolo?nos? opä? priniesla Note 7-?ku na domáci trh, no tentokrát pod ozna?ením ?Fandom Edition?. Tieto repasované kusy pôvodných smartfónov zaznamenali u tamoj?ích zákazníkov ve?ký úspech, a tak sa ?pekuluje, ?e sa Samsung Galaxy Note 7 v upravenej verzii vráti aj na pulty niektorých zahrani?ných obchodov. Mobilní operátori v Kórei nechcú prezradi? predajné ?ísla, av?ak doteraz mal by? po?et kusov obmedzený len na 450 000.

zdroj fotografie: Pocketnow/YouTube

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy Note 7 FE oficiálne uzrel svetlo sveta so v?etkými ?pecifikáciami. Niektoré zdie?a s S8-?kou!

Najviac ?iadanými farebnými verziami sú Black Onyx a Choral Blue. Tie sú medzi zákazníkmi ob?úbenej?ie ako varianty vo farbe Gold Titanium a Silver Platinum. Pracovník giganta v?ak prezradil, ?e po?et kusov nebude po jeho vypredaní obmedzený. Zatia? ale nie je jasné, na ktoré svetové trhy spolo?nos? svoju minuloro?nú vlajkovú lo? prinesie. Upravená ?Fandom? edícia obsahuje oproti pôvodnému modelu nieko?ko úprav, ktoré majú zabezpe?i? bezproblémové fungovanie. V prvom rade sa zmen?ila kapacita batérie z pôvodných 3500 mAh na 3200 mAh. Vo výbave teraz mô?eme nájs? výkonnej?í procesor Snapdragon 821. Len pre pripomenutie, model z roku 2016 bol pohá?aný Snapdragonom 820.

zdroj fotografie: Screenshot/Android Authority/YouTube

Vylep?enia sa dotkli aj softvérovej stránky a ?nová? Note 7-?ka tak dostala opera?ný systém Android Nougat a pribudol jej digitálny asistent Bixby. Ako u? tu?í?, tento repasovaný model sa predáva za ni??iu cenu ako jeho pôvodné dvoj?a. V domovskej krajine sa cena pohybuje na úrovni 535 ?. Podobnú cenovku mô?eme o?akáva? aj na kúskoch, ktoré sa u? tento mesiac mô?u dosta? na pulty predajní za hranicami domácej krajiny. Uvedenie do predaja v?ak pod?a výrobcu nemá ohrozi? predajné ?ísla Galaxy S8. Ohrozené nebude ani predstavenie Samsungu Galaxy Note 8, ktorý príde na svet u? o pár tý?d?ov. Dal by si ?ancu repasovanej Note 7-?ke, ak by sa znova dostala na ná? trh?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
58%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
8%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]