banner-pixelGoogle prednedávnom predstavil svoje ?pi?kové smartfóny Pixel, ktoré sú ozna?ované ako najlep?ie fotomobily na trhu so skvelým výkonom navy?e. O nejaký ?as pri?iel na trh aj vylep?ený zabijak vlajkových lodí OnePlus 3T. Oba tieto kúsky sú ?pi?kovými smartfónmi bez kompromisov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pribli?ne pred dvomi mesiacmi Google predstavil svoje vlajkové lode, Pixel a vä??í Pixel XL. Tie dostali do výbavy vynikajúce ?pecifikácie, ktoré im zabezpe?ujú vysoký výkon. Taktie? patria medzi smartfóny s najlep?ími fotoaparátmi na svete. Pod kapotou skrývajú aktuálne najlep?í procesor Snapdragon 821 od Qualcommu, s ktorým spolupracuje 4 GB opera?ná pamä? RAM. Opera?ným systémom je najnov?í Androoid 7.1 Nougat.

google-pixel-na-slovensku

Onedlho na to predstavila spolo?nos? OnePlus svoj nový skvost, model 3T, ktorý je vylep?enou verziou úspe?ného predchodcu. Vo výbave taktie? skrýva Snapdragon 821, ktorému pomáha 6 GB opera?nej pamäte RAM a celý smartfón be?í na star?om Androide 6.0 Marshmallow. Do rýchlostných testov sa dostal Pixel XL proti OnePlus 3T a vznikol vskutku zaujímavý súboj titánov.

oneplus-3t-nahlad-do-clanku

TIP: OnePlus 3T sa za?alo oficiálne predáva? u? aj v Európe

Na za?iatku testu boli oba smartfóny pripojené k rovnakej WiFi sieti a na pozadí neboli spustené ?iadne aplikácie. Po prvom spustení ?asomiery sa meral ?as, za ktorý doká?u jednotlivé novinky otvori? daný po?et rovnakých aplikácií a hier. Obom zariadeniam trvalo pribli?ne rovnako, kým spustili hry, no pri ?al?ích aplikáciách zaostával Pixel XL pribli?ne o jednu sekundu. Prvé kolo zvládlo 3T-?ko u? za 49 sekúnd, pri?om konkurentovi to trvalo o 2 sekundy dlh?ie. V druhom kole znova zví?azil OnePlus 3T, ktorého finálny ?as bola 1 minúta a 3 sekundy. Google Pixel XL skon?il znova pribli?ne 2 sekundy za ním.

pixel-xl-vs-oneplus-3t-2

Aj v tre?om teste si viedol lep?ie model 3T. A aby test nebol taký jednoduchý, na za?iatku bol spustený render videa, ktorý mal s?a?i? prácu smartfónov pri ?al?ích spú??aných aplikáciách a hrách. ?asomiera na Pixel XL sa znova zastavila o 3 sekundy dlh?ie. Pred celkovým koncom sa prejavil rozdiel vo ve?kosti opera?ných pamätí. Google Pixel XL toti? znova musel na?íta? Asphalt 8 v ?ase, kedy OnePlus 3T mal u? zastavenú ?asomieru. Výsledok je jednozna?ný. 3T skon?ilo v ?ase 3 minúty a necelých 5 sekúnd, zatia? ?o výsledok pre Pixel XL bol a? o 18 sekúnd dlh?í.

TIP: OnePlus 3T zni?il Google Pixel XL v teste rýchlosti nabíjania

V celom teste i?lo o takmer vyrovnaných súperov, ktorí majú ?o ponúknu?, no v prípade, ?e ste tým najnáro?nej?ím pou?ívate?om, jednozna?nou vo?bou by mal by? pre vás high-end od ?ínskej spolo?nosti OnePlus. ?al?ím, nemenej významným plusom pre OnePlus 3T, je cena, ktorá je pri vý?ke 479 ? (najvy??ia verzia) o 338 ? ni??ia oproti vlajkovej lodi Googlu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
42%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
8%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]