Zo slovenského internetu ?oskoro zmiznú v?etky hazardné webové stránky, ktoré pôsobia u nás nelegálne. Blokova? ich za?ali prví dvaja operátori. S informáciami pri?iel portál ?ivé.sk po redak?nom testovaní.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?tát za?al nedávno robi? poriadok s webovými stránkami, ktoré obsahujú hazard a na Slovensku pôsobia bez potrebnej licencie. Prvými operátormi, ktorí sa k tomuto kroku odhodlali, sú Telekom a O2. Spravi? tak museli na základe súdneho príkazu, ktorý po?adoval da?ový úrad. Blokovaných je celkovo 19 adries, ktorých výpis sa nahádza na stránke Finan?nej správy. Ke? sa teda zákazník operátora Telekom pokúsi nav?tívi? takéto webové stránky, dostane vá?ne varovanie pred phishingom (kradnutie hesiel).

Prevádzkovatelia dostali ?as, ignorovali ho
hazard

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Najvä??í televízny operátor na Slovensku za?ína stráca? líderstvo. Na chrbát mu dýcha ?al?í gigant

Webové stránky sú pritom blokované ako na pevnej, tak aj na mobilnej sieti. U operátora O2 sa zas objaví oznámenie v ?e?tine o hazardnej hre, ktorá je v rozpore so zákonom. Ako ale vlastne takéto blokovanie prebieha? Hazardný portál bez slovenskej licencie dostane e-mailom upozornenie, aby do 10 dní ukon?il svoju ?innos?. Ak tak neurobí, da?ový úrad po?iada o vydanie súdneho príkazu, ktorý je následne doru?ený operátorom.

Blokovanie sa ale dá obís?

Má to ale jeden há?ik. ?tát toti? po?aduje iba blokovanie na DNS úrovni, ktoré sa dá pomerne ?ahko obís?. Technologicky zdatnej?í hrá?i si teda cestu k zablokovaným stránkam aj tak nájdu. ?o sa týka ostatných operátorov, ako napríklad Orange, Slovanet ?i SWAN, tak tí nelegálne weby zatia? neblokujú a ani nie je známe, kedy za?nú, informácie detailnej?ie zis?oval portál ?ivé.sk.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.