Spolo?nos? Intel aktuálne musí rie?i? viacero situácii a jednou z nich je predstavenie procesorov od konkuren?ného AMD. Na??astie ako ?eso v rukáve? si najvä??í výrobca týchto kremíkov pripravil pre zákazníkov ohromne výkonné ?ipy rady Core X-série. Svojim výkonom hravo porazia konkurenciu, no lídrom spomedzi nich je Intel Core i9-7980XE, ktorý uvidíme na trhu o pár tý?d?ov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O nových procesoroch rady Intel Core X sme toho po?uli mnoho, no výrobca teraz oficiálne potvrdil dátumy ich príchodu na trh. Nadchádzajúce a doposia? najvýkonnej?ie ?ipy od tejto spolo?nosti budú kompatibilné s ?ipsetom X299, ktorého produkcia za?ala v júni tohto roka. Sú?as?ou rodiny procesorov Skylake-X budú 4 modely, spomedzi ktorých bude so svojimi 18 jadrami vyt??a? model Core i9-7980XE. Pre menej náro?ných zákazníkov budú k dispozícii ?al?ie tri novinky, a to Core i9-7960X, Core i9-7940X a Core i9-7920X. Prvé tri novinky mô?eme o?akáva? a? 25. septembra, no posledný z tejto ?tvorice príde u? o necelé 3 tý?dne.

Intel Core i9-7980XE: Plnokrvná be?tia s 18 jadrami

S cenou zhruba 1 700 ? a architektúrou Skylake-X bude tento kus kremíka ideálnym nástrojom pre tých najnáro?nej?ích zákazníkov, ktorí po?adujú ohromný výkon. ?avou zadnou v?ak zvládne aj hranie tých najnáro?nej?ích hier, a tak si miesto mô?e nájs? tie? u profesionálnych hrá?ov. Absolútnu ?pi?ku na trhu z neho robí jeho 18 jadier a 36 vlákien. Tým do vrecka schoval aj 16-jadrový procesor AMD Ryzen Threadripper 1950X.

zdroj fotografie: Intel

Základná pracovná frekvencia pre Core i9-7980XE ?iní 2,6 GHz, no s technológiou Turbo Boost 2.0 sa vy?vihne a? na 4,2 GHz. Pri Turbo Boost 3.0 mô?e dosiahnu? úrove? 4,4 GHz. Prístup k dátam u?ah?í aj ve?ká 18 MB pamä? L2 cache a vyrovnávacia pamä? dosahuje a? 24,75 MB. Procesor je kompatibilný s päticou LGA 2066 a podporuje aj ?tvorkanálovú RAM-ku typu DDR4 s frekvenciou 2666 MHz. Najvy??í tepelný výkon dosahuje hodnotu len 165 W.

Intel Core i9-7960X: 16 jadier a 32 vlákien dobieha konkurenciu

Rovnako ako jeho silnej?í súrodenec, tak aj i9-ka so 16 jadrami je zalo?ená na architektúre Skylake-X, no tentokrát je cena na úrovni ?len? 1 440 ?. Za túto sumu zákazník dostane plnohodnotného konkurenta pre AMD, ?o zrejme pri návrhu línie procesorov Intelu nebola náhoda.

zdroj fotografie: Intel

Nenechaj si ujs?
Najnov?ie procesory Intelu sú perfektné pre overclockerov. Bezproblémov dosiahnu 5 GHz, no s chladením je to u? mierne zlo?itej?ie

Vo výbave taktie? nájdeme technológiu Turbo Boost 3.0, ktorá zdvihne základnú frekvenciu 2,8 GHz a? na 4,8 GHz. Pri Turbo Boost 2.0 sa oproti základnej hodnote frekvencia zvý?i o 1,4 GHz. L2 cache má ve?kos? 16 MB a vyrovnávacia pamä? L3 priná?a slu?ných 22 MB. Aj v tomto ?ipe mô?me ráta? s podporou 4-kanálovej opera?nej RAM pamäte typu DDR4 s maximálnou frekvenciou 2666 MHz a tepelným výkonom 165 W.

Intel Core i9-7940X: Stále poriadna dávka výkonu so 14 jadrami

Tento 14-jadrový procesor ponúkne majite?ovi za cenu 1 200 ? architektúru Skylake-X a výbavu, ktorá pohodlne zvládne tie? ve?ký nával výpo?tových úloh. To sa bude hodi? najmä kreatívnym dizajnérom a náro?ným hrá?om, ktorí v?ak pri hraní zrejme nevyu?ijú viac ako 8 jadier procesora.

zdroj fotografie: Intel

Základná pracovná frekvencia dosahuje 3 GHz, pri?om Turbo Boost 2.0 ju zvý?i na 4,3 GHz a Turbo Boost 3.0 a? na 4,8 GHz. Pamä? L2 poskytuje 14 MB a pri vyrovnávacej L3 pamäti sa stretneme s 19,25 megabajtami. Ostatné ?pecifikácie ako podpora opera?nej pamäte RAM a tepelný výkon ostávajú rovnaké ako pri predchádzajúcich modeloch.

Intel Core i9-7920X: ?tvoricu uzatvára 12 nadupaných jadier

Najlacnej?ím modelom z novej série je práve tento 12-jadrový procesor s 24 vláknami za sumu cca 1 000 ?. V základe tiká na frekvencii 2,9 GHz, no s Turbo Boost Max 3.0 stúpne na 4,4 GHz. S týmto procesorom si za ?lacnej?í? peniaz mô?u pou?ívatelia vychutna? obsah vo virtuálnej realite a zárove? ide o prvý 12-jadrový procesor z dielne Intelu. Kombináciou L2 pamäte s kapacitou 12 MB a vyrovnávacej L3 pamäte získame ?inteligentnú? vyrovnávaciu pamä? s hodnotou a? 28,5 MB. Tento model poskytne 44 PCIe dráh pre diskrétnu grafickú kartu a úlo?né zariadenia NVMe.

zdroj fotografie: Intel

Nenechaj si ujs?
Intel v 8. generácii procesorov poriadne prekopal ponuku ako odpove? na Ryzen. Najrozumnej?ou zmenou je v?ak prekvapivo základné Core i3

Po?íta?e dosahujú ?oraz vä??ích výkonov, za ?o v?a?ia práve nestále výkonnej?ím procesorom, ktoré sú pri vývoji ?astej?ie navrhované pre ?mega-tasking?. Tento relatívne nový pojem predstavuje vyu?ívanie masívnych systémov a ohromných výpo?tových úloh, ktoré mô?u zvládnu? len extrémne nadupané ?ipy. Intelu aktuálne ?liape na päty starý konkurent AMD, ktorého procesory sú v?ak lacnej?ou a efektívnej?ou vo?bou.

Aj ke? si Intel ú?tuje za svoje jadrá v procesoroch o ?osi viac, tak na oplátku zákazník dostane ni??í tepelný výkon a prepracovanej?iu architektúru, ktorá mô?e by? v mnohých oblastiach vä??ou výhodou. Je tak len na zákazníkovi, ktorý z daných produktov si zvolí, no aktuálne dianie na po?íta?ovej scéne medzi Intelom a AMD je viac ne? zaujímavé. Ktorý procesor, od ktorého výrobcu by si si vybral ty a pre?o?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
14%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
57%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]