Intel bol dlhé roky dominantným hrá?om v segmente výroby procesorov pre desktopové po?íta?e, ale aj notebooky. AMD dlho nepri?lo na trh s konkurencieschopným produktom, a tak ostávala v pozadí. Teraz sa situácia ale mení a po dlhom období dokázalo Intel prekvapi? novými procesormi, ktoré ho nútia prinies? zmeny do svojej novej rady Coffe Lake. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Doteraj?í líder vo výrobe procesorov má vo svojej ponuke naj?astej?ie vyu?ívané modely Core i3, i5 a i7. Prvý z menovaných bol doteraz zákazníkom k dispozícii s 2 fyzickými a 4 logickými jadrami, spolu s technológiou Hyper Threading. Model Intel Core i5 tradi?ne disponuje 4 fyzickými a 4 logickými jadrami, no bez Hyper Threadingu. Najvýkonnej?í Core i7 má rovnaký po?et fyzických a logických jadier, no bonusom je povolená technológia Hyper Threading. Tento systém zlo?enia fungoval pre dominantný Intel po dlhý ?as, no AMD znova o?ilo a predstavilo silných konkurentov.

Intel prinesie odpove? pre procesory od AMD

Nový Ryzen 1200 priná?a 4 fyzické a 4 logické jadrá za cenu cca 90 ?. Týmito vlastnos?ami pokojne doká?e ?pochova?? rivala Intel Core i3-7100 s 2 fyzickými jadrami a zhruba o 17 ? vy??ou cenovkou. AMD svojou novou ponukou odrovnalo aj Core i5-7400 so 4 fyzickými jadrami, ktorý je takmer o 60 ? drah?í ako jeho nový konkurent. Po nieko?kých rokoch sa tak Intel zrejme bude musie? za?a? bá? svojho doteraz ne?kodného rivala a prekopa? ponuku. Budúcnos?ou tak majú by? ?ipy novej rady Coffee Lake, ktoré sa do?kajú zásadných zmien. Tie v prvom rade uvidíme v modeli Core i3, ktorý v novom vyhotovení príde s a? 4 fyzickými jadrami a 8 vláknami, no bude tika? iba na základnej frekvencii, ke??e technológia Turbo Boost nebude prítomná.

zdroj fotografie: Intel

Nenechaj si ujs?
Vôbec najvýkonnej?í AMD Ryzen procesor v prvých benchmarkoch. Intel má ve?ký problém

Intel Core i5 dostane v novej verzii 6 fyzických jadier, no v tomto prípade bude chýba? Hyper Threading. Pracovná frekvencia v?ak bude môc? by? v niektorých mo?nostiach pretaktovaná. Intel Core i7 Coffee Lake prinesie a? 6 fyzických a 6 logických jadier, ?ím sa celkový po?et vlákien zvý?i na 12. Tieto nové vylep?enia v?ak majú aj svoje smutné stránky. Procesory Intel Core Coffee Lake toti? u? nebudú kompatibilné so základnými doskami série ?100? a ?200?, preto?e budú podporova? iba päticu v rade ?300?. Práve mati?né dosky tejto línie majú disponova? päticou LGA 1151 v2, ktorá dostane rovnaký po?et pinov ako ?stará? 1151-ka, no nebude s ?ou spätne kompatibilná.

zdroj fotografie: ASRock

Udr?í si Intel svoje dominantné postavenie?

Intel je tak zrejme stále presved?ený o svojom vedení na trhu, no po prvýkrát za dlhé roky to mô?e by? chyba. AMD toti? predstavilo poriadne silné procesory. Nové mati?né dosky série ?300? sú zrejme len nástrojom ako umelo zvý?i? predaje. Procesory Intel Core Coffee Lake S-série budú dostupné v dvoch verziách. Prvá v zostave s 4+2 (?tvorjadro s grafikou GT2) a druhá 6+2 (?es?jadro + grafika GT2). Prvý variant bude ma? obsah 126 mm2 a druhý 149 mm2, ?o je rovnaká hodnota ako u budúcich ?ipov rady Coffee Lake-X. Tieto dve rozdielne série procesorov budú podporova? opera?nú pamä? RAM DDR4-2400 MHz v dvojkanálovom re?ime. Grafický ?ip umo?ní vyu?itie portu DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 a HDCP 2.2. Nebude chýba? samozrejme ani podpora pre nieko?ko x16 PCIe Gen 3.0 zberníc pre napájanie grafickej karty.

zdroj fotografie: Pixabay

Zdá sa tak, ?e Intel musí prekopa? základy svojich procesorov, ktoré teraz budú chcie? prekona? konkuren?né AMD-?ka. To bolo doteraz pre giganta v tomto segmente len malou rybou. Tá v?ak postupom ?asu narástla do poriadnych rozmerov. Svojou novou ponukou Ryzen procesorov dokázalo AMD ohrozi? Intel, ktorý musí h?ada? východisko v inovovanej sérii Coffe Lake. Doteraj?í líder sa tak musí pripravi? na tvrdý boj, ktorý mô?e rozhodnú? o priazni zákazníkov. Kto z týchto dvoch rivalov pod?a teba vyjde z tejto situácie ako ví?az?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]