banner-iphone-7
Sú výrobcovia, ktorí k výrobnej cene svojich zariadení prihadzujú len malé ?iastky, ako napríklad Xiaomi. Na druhej strane sú výrobcovia, ako Apple ?i Samsung, ktorí k výrobným cenám prirátajú nieko?ko stoviek eur naviac.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nový iPhone 7 nie je lacnou zále?itos?ou, a to najmä v na?ich kon?inách, ke??e aktuálne sa predáva za cenu od 735 ?. Výrobná cena je samozrejme, omnoho ni??ia a zvy?ok tvoria len náklady spojené s marketingom a administratívou. Aká je teda výrobná cena nového iPhonu 7? Prieskum spolo?nosti IHS Markit odhalil, ?e pribli?ná cena je niekde na úrovni 200 ?. Jedná sa pritom o 6 % navý?enie (11 ?) oproti minuloro?nému iPhonu 6S. Dôvodom mô?u by? niektoré nové komponenty, ako napríklad domovské tla?idlo alebo duálny fotoaparát.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone-7-oficialne-3

TIP: iPhone 7 a 7 Plus budú na Slovensku stá? viac ako vo vä??ine ostatných krajín

Najdrah?ím komponentom je displej v hodnote 38 ?, ?o je v?ak ni??ia cena oproti displeju iPhonu 6S (47 ?). Po ?om nasleduje modem s rekordným po?tom LTE frekvencií v hodnote 30 ? a výkonný ?ipset A10 Fusion za 24 ?. Aké sú konkrétne náklady na marketing a ?al?ie iné zále?itosti nie je mo?né presne ur?i?, no pod?a prieskumu by to malo by? 20 % z ceny smartfónu. Zisk z ka?dého iPhonu predstavuje pre Apple okolo 40 % z jeho ceny. Celkom slu?né ?íslo vzh?adom na to, ?e nový iPhone sa bude predáva? v miliónoch.

iphone-7-7-plus-nahlad

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.