?e Xiaomi nepozná limity nám dokazuje skoro ka?dý de?. Dne?ok nie je výnimka, a tak vstúpila do predpredaja historicky najlacnej?ia domáca smart IP kamera.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dizajnom sa dr?í svojho zau?ívaného minimalistického ?tandardu a tvaru kruhovej tablety ?i disku. Pou?itý sníma? si hravo poradí so záznamom 720p HD videa pri 25 snímkach za sekundu a s extra ?irokým zorným uhlom a? 120°. V?aka 6 infra?erveným diódam si poradí aj so záznamom objektov v noci na vzdialenos? 9 metrov. Zaznamenané video je mo?né ulo?i? na microSD kartu s kapacitou 64 GB.

Spolu s aplikáciou Mi Home sa otvára e?te viac mo?ností pou?itia. Sú?as?ou kamery je ale aj mikrofón s reproduktorom, v?aka ?omu je mo?né vies? obojsmernú komunikáciu cez aplikáciu s osobou pred kamerou. Uplatnenie tak mô?e nájs? aj ako kamera pred vchodom, vysiela?ka pri strá?ení detí alebo ako bezpe?nostná IP kamera. Napájanie prebieha pomocou microUSB pripojenia 5 V pri prúde 1 A.

xiaomi smart kamera

Kúpi? Xiaomi CHUANGMI IP smart kameru za 14,8 ?
Z?avový kupón twitter

Z?aleka najlep?í je v?ak sníma? pohybu, v?aka ktorému ti kamera automaticky po?le notifikáciu, ke? zaznamená nejaký pohyb v zornom poli. Ak má? záujem o najlacnej?í model smart kamery Xiaomi CHUANGMI, mô?e? vyu?i? aktuálny predpredaj, ktorý prebieha do 15. septembra. Cena je stanovená na 17 ?, av?ak e?te lep?iu cenu dostane? po aplikovaní kupónu twitter a cena sa tak zní?i na necelých 14,8 ?.

Kupón aplikuje? v ko?íku takto:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]