Leto sa pomaly chýli ku koncu, no to nikomu vôbec nebráni, aby sa mohol vyda? na rôzne dobrodru?stvá. V?etky zá?itky si mnohí radi uchovávajú ako spomienku, ktorú im mô?e teraz nato?i? ak?ná kamera za neuverite?ne nízku cenu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pri prehliadaní e-shopov s ak?nými kamerami ve?a zákazníkov zis?uje, ?e ich vytú?ený produkt je omnoho drah?í, ako by si predstavovali. Teraz sa ale naskytá jedine?ná mo?nos? zaobstara? si jeden takýto model za cenu, ktorá zrejme nemá konkurenciu. Táto ak?ná kamera je vhodná na natá?anie videí ako pri rôznych ?portových aktivitách, tak aj pod vodou. Videozáznam doká?e nakrúti? vo FullHD rozlí?ení pri 30 fps s 12 MPx sníma?om. K dispozícii je v?ak aj 720p HD video pri 60 fps.

zdroj fotografie: TomTop

V?aka ?irokým mo?nostiam je mo?né vytvori? video tie? v ?asovej slu?ke. S podporou tzv. ?anti-shake? funkcie sa nemusí? bá?, ?e by boli zábery rozmazané. Natá?a? mô?e? aj pohybujúce sa objekty, ktoré táto ak?ná kamera zachytí s detekciou pohybu. V?etky zachytené videá ?i fotografie je mo?né si prezrie? bu? na 2″ LCD obrazovke, alebo sta?í vybra? pamä?ovú kartu a zhliadnu? ich v po?íta?i, kam ich v?ak mô?e? posla? aj prostredníctvom Wi-Fi.

zdroj fotografie: TomTop

Pamä?ová microSD karta mô?e dosahova? kapacitu aj viac ako 32 GB, no v balení nie je zahrnutá. Napájanie tejto ak?nej kamery zabezpe?uje 900 mAh batéria. Jej ovládanie taktie? nie je ni?ím zlo?itým a ak aspo? trocha ovláda? angli?tinu, tak s ním nebude? ma? absolútne ?iaden problém. V nastaveniach je mo?né prispôsobi? si mnohé funkcie ako expozícia, ISO, vyvá?enie bielej farby, ale aj ostros? obrazu ?i rozlí?enie fotografie.

zdroj fotografie: TomTop

Kúpi? FullHD ak?nú kameru za 13 ?
Z?avový kupón WASC8

Mo?ností je naozaj dos? a sta?í ich len vyu?i? a obstara? si túto ak?nú kameru za fantastickú cenu. V nej je zahrnuté aj bohaté príslu?enstvo ako dr?iak na prilbu, bicykel ?i vodotesné púzdro. V obchode TomTop.com sa cena tejto kamery v?aka ná?mu kupónu WASC8 pohybuje na úrovni menej ako 14 ?, pri?om za dopravu vôbec nemusí? plati?. V?aka nízkej hodnote sa tak netreba obáva? ani dodato?ných poplatkov pri doru?ení.

Kupón uplatní? v ko?íku nasledovne:

zdroj fotografie: Screenshot/TomTop

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
19%
Chcem to
19%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]