Svet smartfónov od spolo?nosti Apple zah??a nieko?ko modelov, ktoré sa medzi pou?ívate?mi na celom svete stali ve?mi populárnymi. Z radu v?ak vyt??a iPhone SE, ktorý si svojimi kompaktnými rozmermi, dizajnom a výkonom získal srdcia mnohých majite?ov. Ako odpove? na tento ve?ký úspech mô?e výrobca predstavi? jeho vylep?eného nástupcu u? o pár tý?d?ov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? Apple v marci minulého roka predstavilo iPhone SE s dizajnom podobným modelu iPhone 5, zrejme e?te nebolo jasné, aký úspech táto vtedaj?ia novinka zo?ne. Po pár mesiacoch od uvedenia na trh si ho ob?úbilo mnoho zákazníkov najmä v?aka jeho skvelým vlastnostiam a prijate?nej cene. Práve dopyt po takomto kompaktnom Apple smartfóne potvrdilo a? 84 % pou?ívate?ov. Tí by zárove? v tomto roku s otvorenou náru?ou privítali jeho vynovenú verziu. Slová známeho analytika, Pana Jiutanga, nazna?ovali, ?e jeho nová verzia zrejme nebude nikdy prestavená, no opakom sú tvrdenia francúzskeho portálu iGeneration.

Uzrieme nový iPhone SE e?te po?as tohto leta?

Pod?a tohto zdroja by fanú?ikovia modelu iPhone SE mali o?akáva? jeho tohtoro?ného následníka u? ?oskoro. Jeho príchod mô?e spolo?nos? naplánova? u? o pár tý?d?ov po?as augusta. Ako je známe, v septembri sa Apple pripravuje na odhalenie vylep?ených minuloro?ných vlajkových lodí, iPhone 7S a 7S Plus. Spolu s nimi v?ak svetlo sveta uzrie aj výro?ný iPhone 8, a tak by mohol ma? iPhone SE svoju premiéru u? mesiac pred touto ve?kou udalos?ou. O septembrových novinkách s prívlastkom ?S? sa zatia? do éteru nedostali bli??ie informácie. Detailov o novej ?osmi?ke? v?ak uniklo neúrekom.

zdroj fotografie: Apple

Prinies? mô?e aj atraktívnu cenovku

Mnohými ob?úbený iPhone SE v tohtoro?nom vydaní mô?e dosta? aj poriadne agresívnu cenovku. Tá by v porovnaní s modelom roku 2016 mohla by? na úrovni 399 ?. Správy o príchode tohto milá?ika fanú?ikov Apple smartfónov sú v?ak iba dohadmi a zatia? neboli ni?ím podlo?ené. V tomto smere ale treba pripomenú?, ?e portál iGeneration u? v minulosti preukázal svoje schopnosti, ke? úspe?ne predpovedal aj príchod iPodu 6. generácie. Z h?adiska popularity modelu SE by v?ak bolo logickým krokom, aby Apple predstavilo jeho vylep?enú verziu.

zdroj fotografie: Twitter/Martin Hajek

Nenechaj si ujs?
Nová pýcha Apple alias iPhone 8 bude chcie? svoju prehnanú cenovku obháji? týmito 8 vlastnos?ami

Tieto dohady ale mô?u by? u? ?oskoro potvrdené, respektíve vyvrátené. Milovníci smartfónov a zvlá?? tých od spolo?nosti z Cupertina sa v?ak aktuálne sústredia na príchod novej trojice iPhone 7S, 7S Plus a iPhone 8. Práve posledný spomínaný by mal pod?a doteraj?ích odhadov spravi? vo svojom segmente poriadny rozruch. Viac detailov o ?om ako aj o jeho súrodencoch sa dozvieme s blí?iacim sa predstavením. Ak by ale boli správy o príchode iPhone SE pravdivé, tak Apple mô?e v tomto roku zo?a? azda najviac úspechov za posledné obdobie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
4%
Páči sa mi to
47%
Chcem to
22%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
16%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]