U mnohých zbo??ované, u iných nenávidené. Americké iPhony sa u? ?oskoro do?kajú nových nástupcov, ktoré znova nebudú lacným ?pásom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S to?kými novinkami a únikmi, ktoré sa neustále vzná?ajú okolo tohtoro?ných troch nových smartfónov od Apple, je pre Apple ?a?ké udr?a? si v?etky tajnosti pod kontrolou. Dá sa poveda?, ?e zo v?etkých tých únikov máme u? teraz aký taký preh?ad o tom, ako by nový iPhone 8 mohol vyzera?. O?akáva sa ve?ký OLED displej s bezramikovým dizajnom a pomerom strán, na ktorý nie sme pri iPhonoch zvyknutí. ?alej mô?eme o?akáva? sklo aj na zadnej, kovový rám a tie? novú technológiu 3D snímania tváre, ktorá mô?e nahradi? alebo roz?íri? sníma? odtla?kov prstov Touch ID. V prípade dvojice iPhone 7S a 7S Plus sa v?ak ve?ké zmeny neo?akávajú.


zdroj fotografie: Twitter/Benjamin Geskin

Apple tvoju pe?a?enku nebude ?etri? ani tento rok

Najvä??ie otázniky visia práve nad cenovkou nového iPhone 8 a tie? jeho súrodencov, iPhone 7S a iPhone 7S Plus. O?akáva sa, ?e Apple vsadí v?etko na nové funkcie a dizajn iPhone 8 a predstaví ho ako nový typ ?pro? smartfónu s vysokou cenou. Ceny nových iPhonov síce zatia? neboli oficiálne potvrdené, no na internet sa objavil odhad zalo?ený na cenách ich predchodcov.

Nový iPhone 8 by vo verzii so 64 GB vnútorným úlo?iskom mohol sta? pribli?ne 950 ?, zatia? ?o model s 256 GB úlo?iskom a? okolo 1030 ?. iPhone 7S by mohol za?ína? na cene 560 ? za 64 GB verziu, ktorý má pokra?ova? na 650 ? za 256 GB verziu. Za vä??ieho z dvojice, iPhone 7S Plus, si bude Apple pýta? 660 ? za 64 GB verziu a pribli?ne 750 ? za 256 GB verziu. Toto sú v?ak odhadované ceny pre domáci, americký trh, a ako dobre vie?, európske ceny sú v?dy vy??ie. Inak to nebude ani tento rok.

September v znamení nahryznutého jablka

?o mô?eme odhadnú? s vä??ou ur?itos?ou, je dátum predstavenia nových iPhonov. Nová séria jabl?ných smartfónov v zostave iPhone 8, 7S a 7S Plus by mohla by? predstavená 5. alebo 6. septembra. Do predaja sa majú dosta? 15. a? 22. septembra. Bude? ochotný zaplati? takéto u? priam dokonca nehorázne sumy za kus elektroniky?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
19%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
52%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
29%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.