banner-iphone-7
Pred predstavením nového iPhonu sa toho v?dy napí?e neúrekom. Dohady o ?pecifikáciách a inovatívnych technológiách dop??ajú koncepty zobrazujúce dizajn. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Posledná, siedma, generáciu iPhonu bola pre mnohých miernym sklamaním, a preto sú v o?akávaní, ?o prinesie nový iPhone 8. Posledný koncept pochádza z dielne ?vaj?iarskeho návrhára mô?eme poveda?, ?e ak sa mu bude reálne zariadenia ?o i len trochu pribli?ova?, ur?ite si získa mno?stvo nových fanú?ikov po celom svete.

iPhone 8 koncept

zdroj fotografie: PhoneArena
Dominantným prvkom by malo by? pou?itie akéhosi AMOLED ?stavového riadka?, ktorý bude sú?as?ou displeja. Pod?a konceptu nebude chýba? ani domovské tla?idlo s integrovaným sníma?om odtla?kov prstov, po ktorého stranách sa nachádzajú virtuálne tla?idlá ? skratky k hovorom a správam. Ve?kou novinkou by v?ak bola aj integrácia skenera o?nej dúhovky. 

TIP: Apple má vyu?i? pri výrobe výro?ného iPhone 8 prémiovú chirurgickú oce?

iPhone8 koncept Security

zdroj fotografie: PhoneArena
?o?ovky fotoaparáta by mali by? zase dve, no tentokrát budú perfektne zapracované do tela. ?vaj?iarsky koncept tie? po?íta s podporou dotykového pera Apple Pen, ktoré je momentálne výsadou iPadov. 

zdroj fotografií: PhoneArena

Najvä??ou novinkou je pravdepodobne mo?ná podpora technológie bezdrôtového nabíjania s dosahom a? 3 metre.

iPhone 8 koncept Charging

zdroj fotografie: PhoneArena

TIP: iPhone 8 mo?no ponúkne zahnutý AMOLED displej a kone?ne aj rýchle nabíjanie

?o sa farebnej palety týka, tak koncept predstavuje iPhone v troch farebných prevedeniach. Tradi?nú ?iernu dop??a elegantný zlatý model a nádherný biely.

iPhone 8 koncept Colors

zdroj fotografie: PhoneArena
Tento koncept teda spojil naozaj len tie najlep?ie mo?né dohady, o ktorých pravdivosti ale mô?eme len polemizova?. Pravdou je, ?e ak by sa zachovali, cena by sa s ur?itos?ou vy?plhala poriadne vysoko. Do oficiálneho predstavenia zostáva e?te dostatok ?asu a konceptov bude ur?ite len a len pribúda?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
100%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]