Výro?ný iPhone 8 je u? nieko?ko tý?d?ov stredobodom pozornosti mnohých milovníkov smartfónov. S blí?iacim sa predstavením do éteru uniká ?oraz viac rozdielnych informácii. Príchod tejto novinky do predajní sa mô?e zna?ne oneskori? a zrejme ani neprinesie v?etku výbavu, o ktorej sa doteraz ?pekulovalo. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohé nové správy vyvracajú tie predchádzajúce a, ?ia?, nie je tomu inak ani v tomto prípade. E?te prednedávnom sa ?pekulovalo, ?e v poradí 10. smartfón od Apple príde po septembrovom predstavení do obchodov spolu so svojimi súrodencami. Taktie? sa hovorilo o dlho o?akávanej funkcii zabudovaného sníma?a odtla?kov prstov, ktorý je zrejme najo?akávanej?ou výbavou.

Oneskorený príchod

Tieto informácie v?ak negujú posledné detaily priamo z ázijského dodávate?ského zdroja. Pod?a nich sa výro?ný iPhone 8 nedostane do predajní rovnako rýchlo ako vylep?ené minuloro?né iPhony 7 s prívlastkom ?S?. Zákazníci si na? budú musie? po?ka? zrejme a? o mesiac ?i dva dlh?ie, teda do októbra, respektíve do novembra. Mnohých v?ak nová ?osmi?ka? mô?e dokonca sklama? aj obmedzeným po?tom kusov, ktoré sa do predaja dostanú. Zrejme tomu tak bude v prvých mesiacoch od spustenia predaja. Ako dom?ek z karát sa teraz rúcajú aj správy o zabudovanej funkcii Touch ID.

zdroj fotografie: Macotakara

Nenechaj si ujs?
Nová pýcha Apple alias iPhone 8 bude chcie? svoju prehnanú cenovku obháji? týmito 8 vlastnos?ami

Miesto nej mal Apple zapracova? na mo?nosti Face ID, ktorá má vyu?íva? a? trojicu ?pi?kových senzorov. Dva z nich by si mali miesto nájs? po ?avej strane reproduktora pre volania a tretí z nich sa umiestní napravo. V spolupráci so ?peciálnym sníma?om 3D fotoaparátu by mali vytvori? dokonalú funkciu pre rozpoznávanie tváre pou?ívate?a. S týmito detailnej?ími informáciami mô?eme predpoklada?, ?e Apple v iPhone 8 vyu?ije tie? funkciu ?Zdvihnutím zobudi??, ktorá mala premiéru e?te v iOS 10.

Sklame o?akávania fanú?ikov?

Posledné odhalenia ukázali aj dve farebné varianty, v ktorých sa mô?e smartfón ukáza?. Malo by ís? o ?ierne a biele prevedenie, no v tomto prípade existuje reálna mo?nos?, ?e druhú spomínanú verziu, bohu?ia?, neuvidíme. Dôvodom je nedostatok materiálu. Vo ve?kom mno?stve únikov je pomerne zlo?ité zorientova? sa a vybra? ten správy zdroj, ktorý by bol skuto?ne dôveryhodným. Napriek tomu je isté, ?e 8-?ka bude ma? ?o ponúknu?. Medzi ?pi?kovými funkciami by nemala chýba? ani roz?írená realita, vertikálne umiestnený duálny fotoaparát ?i výkonný procesor Apple A11.

zdroj fotografie: Macotakara

Dúfame v?ak, ?e nám výrobca skuto?ne uká?e aj funkciu zabudovaného sníma?a odtla?kov prstov, o ktorej sa u? dlhé tý?dne hovorí. Podarí sa tomuto výro?nému modelu navráti? Apple miznúcu slávu a dominantné postavenie medzi konkurenciou? Bude mastná koncová cena stá? za to? Tak tieto otázky budú zodpovedané a? o nieko?ko tý?d?ov. Pripravuje? svoju pe?a?enku alebo dá? rad?ej prednos? iným vlajkovým lodiam?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
24%
Chcem to
4%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
44%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]