Kalifornská spolo?nos? Apple za?íva v posledných rokoch nesmierne úspechy, ktoré dosiahla najmä v?aka iPhonom. U? teraz dosahuje tr?ná hodnota nieko?ko stoviek miliárd eur, no to sa s príchodom výro?ného iPhonu 8 mô?e zmeni?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple v sú?asnosti nepatrí len medzi najúspe?nej?ie spolo?nosti sveta, ale zárove? je aj tou najhodnotnej?ou. Jeho hodnota je aktuálne na úrovni viac ako 650 miliárd eur. Tu to v?ak zrejme nekon?í, preto?e analytik Brian White predpokladá, ?e práve Apple bude prvou firmou na svete, ktorej hodnota presiahne vý?ku 1 bilión dolárov, ?o je v prepo?te zhruba 876 miliárd eur. Na tomto významnom úspechu sa má pri?ini? práve pripravovaný iPhone 8, ktorý bude v poradí desiatym smartfónom z Cupertina. Napriek svojmu potenciálu je Apple na americkom trhu ve?mi podcenené.

zdroj fotografie: Screenshot/EverythingApplePro/YouTube

Nenechaj si ujs?
Samsung a Apple si uchmatli neuverite?ných 96 % ziskov na smartfónovom trhu. Ostatní sa len tí?ko prizerajú

Brian White v tomto smere poukazuje na pomer 16:9 a nejedná sa o ?iaden pomer obrazovky iPhonu. Ide o pomer ceny a ziskov spolo?nosti, ?o znamená, ?e na ka?dý 1 $ (0,88 ?) za akciu pripadá ?istý zisk vo vý?ke a? 16,90 $ (14,81 ?). Konkuren?né firmy, ako Google, Amazon ?i Microsoft sú v?ak takmer dvojnásobne cennej?ie. Pod?a Whitea vzrastie ?istý zisk Apple po?as najbli??ích 12 mesiacov a? na 177 ? (202 $). Ak sa chce firma Steva Jobsa sta? prvou triliónovou spolo?nos?ou sveta, musí jej výnos dosiahnu? hodnotu aspo? 162 ? (185 $) za ka?dý dolár v akciách.

apple homepodzdroj fotografie: Apple

Tých je spolu 5,4 miliárd. Ak sa jej podarí tento cie? dosiahnu?, hodnota mô?e prekro?i? magickú hodnotu 1 bilión dolárov (876 miliárd eur). Príchod iPhonu 8 a spustenie predaja domáceho digitálneho asistenta Apple Home Pod budú významnými udalos?ami. Práve tie budú stá? za týmto významným mí?nikom, ktorý spolo?nos? z Cupertina mô?e ?oskoro dosiahnú?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]