Fanú?ikovia si posledné tý?dne poriadne u?ívajú. Intel a AMD predstavil novinky, ktoré si fanú?ikovia okam?ite zabezpe?ili a podrobujú ich svojim nemilosrdným testom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Medzi najzaujímavej?ie novinky sa rozhodne radia aj procesory Intel Core i9-7960X a AMD Ryzen Threadripper 1950X. V oboch prípadoch sa pritom jedná o nadupané 16-jadrové kúsky. Ka?dý správny znalec procesorov ur?ite vie, ?e najlep?ím testom je ich pretaktovanie na ?ialené frekvencie a spustenie benchmarkov. Bavíme sa o frekvenciách, na ktoré be?né vzduchové alebo tekuté chladenie ani z?aleka nesta?í. Po?as tohto procesu sa podarilo procesoru od Intelu dosiahnu? maximálnu frekvenciu 5.60 GHz a procesor od AMD sa zas pochválil najvy??ou frekvenciou 5.50 GHz.

intel

zdroj fotografie: HWBOT

Nenechaj si ujs?
Grafické karty AMD RX Vega 56 a Vega 64 sú predsa len lep?ie ako NVIDIE. Potvrdili to výsledky z benchmarkov

Poriadne procesory potrebujú aj poriadne základné dosky. V prípade Intelu preto boli pou?ité základné dosky ASRock X299 OC Formula a Gigabyte X299 SOC Champion. Procesor od AMD zas pracoval v základnej doske ASUS ROG Zenith Extreme. Ani jedna z trojice nie je vôbec podradná a jednozna?ne sa jedná o to najlep?ie, ?o sa dá z platformy X299 a X399 získa?. Po?me sa ale teraz pozrie? na to, ?o nás zaujíma zo v?etkého najviac ? výsledky benchmarkov.

intel

zdroj fotografie: HWBOT

V prvom rade musíme uzna?, ?e bez oh?adu na to, kto vyhral, oba procesory podali pozoruhodný výkon. Celkovo prekonali dva svetové rekordy a sedemkrát sa umiestnili na prvom mieste v globálnom rebrí?ku. Lep?ie výsledky ale predsa len získal Intel Core i9-7960X, ke??e tomu patrí prvenstvo a? v ôsmich z deviatich rebrí?kov. AMD Ryzen Threadripper 1950X teda na seba upozornil iba v jednom rebrí?ku, no napriek tomu podal viac ne? úctyhodný výkon.

intel

zdroj fotografie: HWBOT

Videli sme u? mnoho 16-jadrových procesorov pri pretaktovávaní, no novinka od Intelu si to ihne? namierila rovno na trón. Ve?kú v?aku si zaslú?i aj základná doska GIGABYTE X299, ktorá mu k dosiahnutiu tohto úspechu opä? dopomohla. Naj?ialenej?ie na tom v?ak je, ?e v?etky jadrá sú?asne be?ali na frekvencii a? 5.60 GHz. Takéto frekvencie, samozrejme, potrebujú aj extrémne chladenie. Testeri museli nielen nájs? vhodné napätie, ale aj pou?i? chladenie tekutým dusíkom. Je v?ak dôle?ité poznamena?, ?e tieto testy neodzrkad?ujú správanie procesorov pri be?nom pou?ívaní. Ide skôr len o akúsi zábavku, po?as ktorej sa odha?uje, ko?ko výkonu sa dá z procesorov maximálne vy?a?i?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.