Úplne prvý model inteligentných hodiniek Huawei Watch bol predstavený e?te v septembri 2015. Po 15 mesiacoch vývoja teraz prichádzajú na scénu nové Huawei Watch 2 a Watch 2 Classic.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nová generácia zavítala na technologickú scénu s ve?kým mno?stvom zmien u? po dizajnovej stránke. Základom je kvôli lep?iemu príjmu signálu plastové telo, no pre Watch 2 Classic ostalo klasické kovové telo. Nová generácia dostala navy?e jedno hardvérové tla?idlo. Hrúbka vystúpila a? na slu?ných 12,6 mm, ?o je 2 milimetre viac ne? predchádzajúca generácia. Do?lo aj k zmen?eniu displeja, ktorý z 1,4″ klesol na 1,2-palcov. Hodinky sp??ajú ?tandardy vodotesnosti a prachotesnosti pod?a certifikácie IP68. Táto ochrana si nevy?iadala takmer ?iadnu da? a hodinky tak obsahujú mikrofón aj reproduktor.

zdroj fotografie: Huawei

Lákavá je aj vnútorná výbava, ktorá zah??a GPS, sníma? tepovej frekvencie a NFC s podporou Android Pay. V podpore je navy?e po novom aj LTE. Samozrejmos?ou je pou?itie najnov?ieho Androidu Wear 2.0. Batéria s kapacitou 420 mAh by mala poskytnú? a? dvojnásobnú výdr? oproti predchodcovi, teda pribli?ne okolo 2 dní. Novinkou je aj ?peciálny re?im ?etrenia batérie, ktorý doká?e vypnú? nepotrebné funkcie, pri?om sa zachová po?ítanie krokov a zobrazovanie ?asu. V tomto re?ime sa výdr? odhaduje a? na 25 dní.

zdroj fotografie: Huawei

Remienky nie je mo?né vymeni?. Verzia Classic prinesie kombinovaný remienok z ko?e a gumy, ktorý by mal by? odolný vo?i po?kodeniu telesným potom. Nová generácia sa v?ak ove?a viac zameriava na ?portové ú?ely. Nasved?uje tomu aj podpora kontinuálneho merania srdcového tepu a rovnako aj prepojenie s aplikáciou Huawei Fit. Nebudú chýba? ani ?peciálne edície, ako verzia pre ne?nej?ie pohlavie alebo exkluzívne Porsche edícia.

zdroj fotografie: TheVerge

Oficiálny predaj bude postupne spustený vo vlnách. Prvá vlna v marci zasiahne ?panielsko, Portugalsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a ?ínu. Druhá vlna v apríli zasiahne USA, Ve?kú Britániu, Holandsko, Belgicko, ?vaj?iarsko, Írsko, Nórsko, Tajvan, Austráliu, Nový Zéland, Rusko, Indiu, Severnú Afriku, Saudskú Arábiu, Japonsko a na?ich susedov z Po?ska a Rakúska. Na Slovensku si budeme musie? e?te po?ka?, prípadne vycestova? do zahrani?ia. Cena by mala za?ína? od 329 ? a bude sa lí?i? na základe vy??ie uvedených verzií.

zdroj fotografie: Huawei

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]