Pri návrhu týchto hodiniek spojili svoje sily spolo?nosti Huami a Xiaomi. Vo výsledku sa im podarilo vytvori? skvelé inteligentné hodinky vhodné nielen pre ?portových nad?encov. Aktuálne je tento kúsok vo verzii s anglickým jazykom dostupný v e-shope Geekbuying.com za doposia? najni??iu cenu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Názov Huami ti mo?no známy nie je, no ich produkty patria medzi tie najpopulárnej?ie. Toto je toti?to výrobca známych fitness náramkov Mi Band a Mi Band 2, ktoré pod sebou predáva ?ínske Xiaomi. Spolo?nosti spolupracujú aj na?alej a u? nejaký ten piatok predávajú aj plnohodnotné smartwatch. Inteligentné hodinky Huami Amazfit zaujmú u? na prvý poh?ad svojím dizajnom, v?aka ktorému sú vhodné nielen pre ?portovcov, ale aj ako elegantný doplnok pre ka?dodenné pou?ívanie. Dojem z pou?ívania e?te vylep?uje mno?stvo u?ito?ných funkcií, ktorými ich výrobca vybavil. V?etky informácie doká?u hodinky zobrazova? na okrúhlom displeji ve?kom 1,34″ s rozlí?ením 320 x 300 pixelov. Odolnos? vo?i prípadným ?krabancom dosiahol výrobca pou?itím rámu z keramického skla.

Huami Amazfitzdroj fotografie: tjfer

Kúpi? Huami Amazfit v ?iernom prevední za 101 ?
Kupón: QVGTISCH

Samozrejmos?ou je aj 22 mm ?iroký gumenný náramok, no ten si v prípade potreby mô?e? jednoducho vymeni? za akýko?vek iný. V?aka certifikácii IP67 sa do vnútra hodiniek Amazfit nedostane ani kvapka vody. Výpo?tové procesy má na staros? dvojjadrový procesor s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz. Ten spolupracuje s opera?nou pamä?ou RAM, ktorej ve?kos? dosahuje 512 MB, ?o je v tomto segmente úplne dosta?ujúca kapacita. Aby toho nebolo málo, k dispozícii je aj 4 GB vnútorné úlo?isko pre ukladanie záznamov zo ?portových aktivít ?i pesni?iek.

Nenechaj si ujs?
Recenzia | Huami Amazfit Sport Watch: Majú obrovský potenciál

Huami Amazfit
zdroj fotografie: Dglte

Huami Amazifit dostali do vienka aj senzor pre meranie srdcového tepu, s ktorým bude cvi?enie e?te efektívnej?ie. Be?ci si rozhodne zamilujú GPS systém s ur?ovaním polohy v reálnom ?ase. Okrem toho v?ak hodinky poskytnú informácie aj o rýchlosti, prejdenej vzdialenosti, prichádzajúcich notifikáciách ?i po?así. Na spárovanie so smartfónom slú?i technológia Bluetooth vo verzii 4.0, no Huami nezabudlo ani na Wi-Fi pripojenie k internetu. Celý hardvér pohá?a batéria s kapacitou 280 mAh a výdr?ou a? 5 dní.

Huami Amazfit
zdroj fotografie: tjfer

Tieto inteligentné hodinky mô?e? v?aka originálnej aplikácii pripoji? k akémuko?vek smartfónu s opera?ným systémom Android od verzie 4.4 KitKat a iOS od verzie 7.0. Hodinky Huami Amazfit mô?u by? teraz tvoje za doposia? najni??iu cenu na trhu, a to len v?aka exkluzívnemu kupónu QVGTISCH, ktorý cenu zní?i na 101 ?. Ke??e ide o malý a ?ahký balík, colné poplatky by ?a v tomto prípade nemali ?aka?.

Kupón aplikuje? priamo v ko?íku:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
8%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
24%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]