V?era bola oficiálne odvysielaná predposledná ?as? 7. sezóny seriálu Hry o tróny. No v?aka hackerom a únikom si nedo?kavci mohli pozrie? túto ?as? ove?a skôr. Výnimkou pravdepodobne nebude ani závere?ná ?as? celej sezóny.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hackeri zo skupiny ?Mr Smith group? tvrdia, ?e internet sa mô?e pripravi? na 7. epizódu. Tejto skupine sa podarilo ukradnú? spolo?nosti mno?stvo dát, ktoré obsahovali napríklad prihlasovacie údaje do sociálnych sietí. Skupina kontaktovala portál Mashable, ktorému prostredníctvom e-mailu zaslali heslá k ú?tom  @HBO, @GameOfThrones a @WestworldHBO na Twitteri. Okrem toho tvrdia, ?e majú prístup do rôznych iných ú?tov. Medzi nimi sú napríklad heslá od ú?tov na Instagrame, Giphy a iných platforiem spolo?nosti HBO. Skupina tak okrem iného dala jasne najavo, ?e sa máme pripravi? na závere?nú epizódu vo ve?mi blízkej dobe.

Správa od hackerov síce neobsahovala ?iadne spojlery ani iné úniky, no ich hrozbu je mo?né na základe predchádzajúcich únikov bra? vá?ne. Spolo?nos? HBO zaujala k únikom podobné stanovisko ako k predvádzajúcim. Tvrdí, ?e s hackermi nekomunikuje a nebude komentova? situáciu zaka?dým, ke? sa v médiách objavia nové informácie o potenciálnych únikoch. Pod?a nich sa hacker sna?í len získa? pozornos? médií, ale jeho konanie HBO neodradí od toho, ?o robí najlep?ie.

Nenechaj si ujs?
Hackeri ukradli od HBO viac ne? len epizódy seriálov. Majú aj osobné údaje hercov z Game of Thrones

Nám len zostáva ?aka?, ?i spomínaná epizóda naozaj unikne pred oficiálnym dátumom odvysielania. Ka?dopádne, verný fanú?ik GoT si po?ká, tí nedo?kaví sa budú len a len radova?. Vykúpením pre spolo?nos? by ale mohlo by? zaplatenie 5,53 milióna eur v bitcoinoch, ktoré chcú hackeri, aby dali HBO pokoj.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
71%
Mám to
29%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.