Po desiatkách rokov, kedy ?udstvu spo?ahlivo slú?ili, ich pomaly, ale isto nahrádzajú ekologické elektromotory. Ekologické elektromobily chce ma? na svojich cestách aj Francúzsko, ktoré do roku 2040 zaká?e predaj áut so spa?ovacím motorom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zdá sa teda, ?e po viac ako jednom storo?í prichádza úpadok spa?ovacích motorov v moderných autách. Ka?dá krajina chce svojim obyvate?om dopria? ?etrný a ekologický spôsob prepravy. Medzi ne patrí aj Francúzsko, ktoré sa rozhodlo pre radikálny krok, a to zakáza? predaj nových alebo ojazdených automobilov so spa?ovacím motorom. Toto rozhodnutie bude platné u? do roku 2040. Vyhlásenie len nedávno odhalila vláda Emmanuela Macrona a verejnosti ho oznámil minister ?ivotného prostredia, Nicolas Hulot. ?Do roku 2040 bude ukon?ený predaj automobilov s benzínovými a naftovými motormi.? – stálo vo vyhlásení.

zdroj fotografie: Bestwallpaper

Tým sa táto krajina pripojí k ?al?ím, ako Nórsko, Fínsko ?i Nemecko a India, ktoré chcú automobily na fosílne palivá taktie? dosta? zo svojich ciest. Presný priebeh tohto plánu zatia? nie je známy, no chudobnej?ie domácnosti by mali od ?tátu na nákup elektromobilov získa? finan?nú pomoc. Tento krok je výsledkom rozhodnutia, ktoré u?inilo Volvo. To oznámilo, ?e u? do roku 2019 budú jeho vozidlá z ?asti pohá?ané elektrickou energiou. Rozhodnutie Francúzska obmedzi? produkciu emisií sa v?ak netýka iba automobilov so spa?ovacími motormi.

Nenechaj si ujs?
Ve?ký de? pre Zem. Veterná energia je oficiálne lacnej?ia ne? fosílne palivá

Krajine chce do roku 2050 taktie? presta? pou?íva? uhlie pre výrobu elektriny ?i zní?i? svoju závislos? na jadrových elektrár?ach. V?etky tieto kroky sú vedené Parí?skou zmluvou o klimatických zmenách. Do tejto dohody sa zapája ?oraz viac krajín, no napriek tomu je smutné vidie?, ko?ko ?al?ích ju doká?e ignorova?. Budúcnos? nám tak klope na dvere a u? ?oskoro príde de?, kedy sa mnohé krajiny ocitnú bez spa?ovacích motorov. Milovníci burácajúcich áut by si teda mali u?i? ich zvuk, kým je e?te na to ?as.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]