Zem si pripísala ?al?í dôle?itý mí?nik, ktorý je znamením zelen?ej budúcnosti. Náklady na výrobu veternej energie sa zní?ili na historickú úrove? a je tak prijate?nej?ia ako pre ekonomiku, tak aj pre ?ivotné prostredie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Informácie poskytol Bent Christensen, vedúci veternej energie v spolo?nosti Siemens. Pod?a neho aktuálne stojí ka?dý jeden megawatt-hodín (MWh) okolo 100 ?. Dosiahnutie tohto cie?a sa pritom o?akávalo a? o 3-4 roky. Tým pádom mô?u by? veterné elektrárne postavené na mori aj bez ?tátnej dotácie, ke??e výhodné sú aj bez akejko?vek podpory. Ve?ký pokles nákladov na produkciu veternej energie nastal najmä v roku 2014, kedy klesla cena a? o 27 %. Veterné elektrárne sú teda bu? lacnej?ie alebo cenovo podobné uho?ným, jadrovým a slne?ným elektrár?am.


zdroj fotografie: WindEurope / Twitter

Nenechaj si ujs?
2,5 milióna voltov zachytených na fascinujúcich záberoch. Takéto nie?o nevidí? ka?dý de?

Navy?e, do budúcnosti sa o?akávajú ?al?ie poklesy cien. Veterná energia by tak mohla stá? 75 ?, respektíve 62 ? za MWh. Ve?a toho v?ak závisí aj od turbín, káblov a technológie pre konverziu. Ak by to s vývojom tejto technológie i?lo ?ako po masle?, ?al?ie ve?ké zni?ovanie nákladov mô?eme o?akáva? okolo roku 2024-2025. Vo výrobe veternej energie sa darí najmä Dánsku, ke??e tam sta?í vietor na celodenný prísun energie. Aby sme boli presnej?í, tak za 24 hodín je vyprodukovaných 214 000 kWh.

Podobnú situáciu momentálne za?íva aj solárna energia. Pod?a nedávnej správy od webu Bloomeberg klesla jej cena za posledných pä? rokov a? o 58 %. V najbli??ích ?tyroch rokoch by sa pritom mohla jej cena vyrovna? uho?ným elektrár?am. Je ve?mi nepravdepodobné, ?e pri rastúcej populácií a priemyslu sa bude vyu?ívanie energie zni?ova?. Práve naopak, toto o?akáva? nemô?eme a musíme rozmý??a? nad záchranou planéty pred zne?istením a klimatickými zmenami. Správnou cestou je tak najmä veterná a solárna energia, ktorá ja ?istej?ia a zárove? zelen?ia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.