?ína je skuto?ne krajinou neobmedzených mo?ností. Aspo?, ?o sa technológií týka. Najnov?ie sa im toti? podaril vskutku husársky kúsok. Za 45 dní postavila spolo?nos? HuaShang Tengda dvojpodla?ný dom, a to v?etko len za pomoci 3D tla?iarne.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Produkty vyrobené pomocou 3D tla?iarne pútajú pozornos? odkedy tento fenomén vznikol. Spolo?nos? HuaShang Tengda sa rozhodla naru?i? v?etky stereotypy v oblasti výstavby a postavila dom výlu?ne len za pou?itia 3D tla?e. Aby toho nebolo málo, vybrala si rovno dom s dvomi podla?iami a rozlohou pribli?ne 400 m². Celý stavebný proces neprekro?il dobu 45 dní. 

zdroj fotografie: CNET

Na pôde budov z 3D tla?iarne, samozrejme, nejde o prvý po?in. U? v minulosti sme so zatajeným dychom sledovali budovy z dielne inej spolo?nosti. Výrobu zámku alebo mnohých iných budov má na svedomí spolo?nos? WinSun, ktorá bola na piedestáli vo svojom odbore pomerne dlho. Neskôr sa jej reputácia mierne po?kvrnila konkuren?ným bojom zo strany spolo?nosti, pre ktorú pracoval Dr. Berokh Khoshnevis, ktorý tvrdil, ?e jeho jedine?ná technológia 3D stavieb bola zneu?itá.

zdroj fotografie: boffo

To, ?ím je projekt firmy HuaShang Tengda iný, sa skrýva v samotnom procese výroby, ktorý sa odohráva priamo na mieste, kde by mala budova stá?. Najprv sa vytvorí akýsi rám, ktorý tvorí oporu domu. Rám, samozrejme, obsahuje v?etky potrebné rozvody. Pri kon?truk?nom procese sa na siluetu domu montujú ?asti, ktoré sú vytvorené unikátnym spôsobom na obrovskej 3D tla?iarni. Materiálom do tla?iarne bol v tomto prípade ?tandardný betón s ozna?ením C30, ktorý disponuje vynikajúcim pomerom ceny a odolnosti.

zdroj fotografie: 3Dprintersonlinestore

Pou?itá technológia je pod?a spolo?nosti úplne univerzálna a dá sa dokonca vyu?i? aj na stavbu mrakodrapov. Fantázii sa v tomto prípade medze nekladú.

„Pou?itá technológia v sebe skrýva mno?stvo benefitov. Vzh?adom na rýchlos?, nízke náklady, jednoduchos? a ekologickos?, mô?e prinies? zvý?enie kvality ?ivota ?udí,“ vyjadrila sa spolo?nos? HuaShang Tengda.

zdroj fotografie: ALL3DP

Pou?ite?nos? a trvalá udr?ate?nos? stavieb vytvorených za pomoci 3D tla?e je otázna, no v prípade neustále rastúcej populácie v ?ínskych metropolách je túto mo?nos? výstavby potrebné aspo? zvá?i?.

Nenechaj si ujs?
Huaxi je záhadnou ?najbohat?ou dedinou ?íny?, ponúka ohromný priemysel a ?ivot s tu?ným kontom

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]