banner-mate-9
Zhruba tri tý?dne dozadu sme vám priniesli informácie o tom, ?e ob?úbený ?ínsky výrobca Huawei plánuje predstavi? plnohodnotného konkurenta pre bezrámikový Xiaomi Mi MIX. O chystanom smartfóne sa toho doteraz ve?a nevedelo, av?ak táto nevedomos? dne?ným d?om z ve?kej ?asti kon?í. Do?kali sme sa toti?to odhalenia viacerých informácií, ako aj potvrdenia existencie tohto zariadenia od dôveryhodného zdroja.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Skuto?nos?, ?e Huawei pripravuje revolu?ný smartfón s bezrámikovým displejom potvrdil jeden z popredných vedcov, ktorí pracujú na vývoji nových technológií pre túto ambicióznu spolo?nos?. Dr. Li Yangxing ?alej prehlásil, ?e novinka bude disponova? revolu?nou lítium-iónovou batériou, ktorá bude navy?e obohatená o zmes grafému. Vedec okrem iného potvrdil predo?lé dohady a novinky by sme sa tak mohli do?ka? e?te tento mesiac. Aby toho nebolo málo, tak tieto informácie potvrdil dobre známy analytik Pan Jiutang, ktorý dodal, ?e pripravovaný smartfón bude podporova? aj extrémne rýchle nabíjanie.

Huawei Mate 9 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

huawei-pan-jiutang

Známy analytik ?alej prehlásil, ?e novinka bude disponova? neoby?ajným displejom, ktorý bude pre Huawei vyrába? konkuren?ná spolo?nos? Samsung. Tento displej má by? technológie OLED, pri?om v?etky jeho hrany by mali by? zaoblené. Okrem iného má by? tento smartfón vybavený ve?kým mno?stvom senzorov a zabudnú? by sa nemalo ani na umelú inteligenciu. Zará?ajúco v?ak vyznievajú správy o tom, ?o sa na pripravovanom prístroji nachádza? nebude.

sharp-concept-phone-bezramikovy

Sharp Corner R s displejom zahnutým po v?etkých hranách – s podobným rie?ením má prís? aj novinka od Huawei

Pod?a uniknutých dohadov novinka neponesie na svojom tele ?iadne tla?idlá a zabudnú? by sme mali aj na 3,5 mm audio jack, hovorový reproduktor a dokonca aj na predný ?i zadný fotoaparát. Za toto ne?elané ?od?ah?enie? v?a?íme ve?kému mno?stvu prídavných zariadení, ktoré budú k tomuto netradi?nému zariadeniu bezdrôtovo pripojené. Malo by sa jedna? o viaceré prístroje, ako napríklad Bluetooth slúchadlá, inteligentné hodinky, alebo externý fotoaparát. Pravdivos? tohto nie ve?mi ??astného rie?enia zatia? nie je mo?né potvrdi?, no ani vyvráti?. Taktie? je mo?né, ?e sa bude jedna? len o koncept, ktorý sa nikdy nedo?ká oficiálneho predaja. V?etko sa v?ak uká?e v najbli??ích tý?d?och.

TIP: Huawei chystá odpove? na Xiaomi Mi MIX. Vlastný bezrámikový smartfón má predstavi? u? 16. decembra

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
19%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
69%
Neznášam to
13%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]