Google na svojej ve?kej I/O konferencii okrem iného predstavil aj novú verziu Androidu, zatia? pod ozna?ením O. Presný názov sa dozvieme a? neskôr, no ako bude vyzera? v reálnom pou?ívaní mô?e? vidie? na videu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? Google na svojej konferencii predstavila mnoho noviniek, predov?etkým v?ak novú verziu opera?ného systému Android O. Na??astie pre nás, Google sa ove?a viac sústredil na zmeny vo vnútri systému, vzh?ad sa menil len minimálne. Viac informácií sa dozvie? z videa ni??ie, kde sú ukázané hlavné zmeny a vylep?enia.

Ako som spomínal, Google sa predov?etkým zameral na zmeny vo vnútri systému. Zlep?í sa výdr? batérie, v?aka prepracovanej správe aplikácií be?iacich na pozadí. Napríklad, ak aplikácia bude po?adova? polohu, systém jej automaticky udelí poslednú známu polohu bez toho, aby musela vyu?íva? GPS. Ke? sa dostane naspä? do popredia, na získanie polohy bude znova pou?íva? súradnice získané z GPS. Takisto rýchlos? spustenia systému je oproti predchádzajúcej verzii takmer dvojnásobná.

Android O
Zdroj fotografie: Screenshot/youtube

Odoberaj FonTech videá

Zmeny nastali aj v zobrazovaní notifikácií. Funkciu, ktorú u? dnes ponúka mnoho launcherov, ti teraz ponúkne samotný systém automaticky. Nové upozornenia sa zobrazia ako bodka pri príslu?nej aplikácii a jednoduchým kliknutím na ?u sa ti zobrazí obsah. ?ahom do strany upozornenie odstráni?, ?ím odpadne nutnos? s?ahovania notifika?nej li?ty.

?al?ou vítanou novinkou je obraz v obraze. Tú u? dávno obsahuje vo svojej nadstavbe napríklad Samsung. Tá bola ale obmedzená len na vstavaný prehráva? videí. Vo videu je vidie?, ?e túto funkciu podporuje napríklad aj YouTube a bude dostupná pre v?etkých pou?ívate?ov. Zárove? by sa mala rapídne zrýchli? doba aktualizácie na novú verziu, ?o sme bli??ie popísali v tomto ?lánku.

android o

Zdroj fotografie: Screenshot/youtube

Je skvelé vidie?, ?e Google zapracoval na novej verzii, ktorá prinesie ove?a lep?í u?ívate?ský zá?itok. Momentálne je spustená registrácia na beta testovanie pre smartfóny Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel C a Pixel XL. Ak vlastní? niektorý z uvedených smartfónov a má? záujem o testovanie systému Android O, mô?e? tak urobi? prihlásením sa cez tento odkaz.

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak