Závislosť na mobilných zariadeniach nie je v modernom svete plnom technológií ničím novým, avšak ide o veľmi nepreskúmané územie, ktorého vplyv na človeka stále nie je úplne jasný. Nová štúdia vedcov z Heidelbergskej univerzity však tvrdí, že závislosť na smartfónoch pôsobí na mozog rovnako ako závislosť na drogách, a okrem iného dokáže aj meniť tvar niektorých častí, píše Daily Mail.

Rovnaký vplyv ako drogy

Vedci z Heidelbergskej univerzity sa najnovšie zamerali na mozgy ľudí, ktorí sú závislí na svojom smartfóne, a porovnávali ich mozgami ľudí bez závislosti a ľudí závislými na drogách. Do štúdie bolo zapojených až 48 účastníkov, pričom 22 z nich bolo diagnostikovaných so závislosťou na smartfóne a ostatných 26 bolo bez akejkoľvek zistenej závislosti. Vedci použili zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) so silou poľa až 3T na skúmanie objemu sivej hmoty a vnútornej nervovej aktivity u jednotlivcov. Sivá hmota je v mozgu spojená s ovládaním svalov, rečou, zrakom, sluchom a duševným zdravím, píše Vice.

Výskumníci pomocou snímok odhalili, že mozgy ľudí závislých na smartfónoch obsahujú v niektorých kľúčových častiach nižší objem sivej hmoty než u osôb bez závislosti. Zaujímavé je, že zníženie objemu sivej hmoty v časti zodpovednej za emócie, ktorá sa nazýva insula, bolo doposiaľ spojené najmä so závislosťou na návykových látkach.

Ide o prvý vedecký dôkaz prepojenia medzi závislosťou na smartfóne a fyzickými zmenami v mozgu. „Vzhľadom na ich rastúcu popularitu spochybňuje táto štúdia neškodnosť smartfónov prinajmenšom u jedincov, u ktorých môže byť zvýšené riziko rozvoja závislosti.“, uviedli vedci. Rastúca miera závislosti na smartfónoch vyvoláva u vedcov a lekárov obavy najmä preto, lebo najviac času za telefónom trávia deti.

Varovným prstom pre odborníkov je tiež všadeprítomnosť používania smartfónov v spoločnosti, a napriek viacerým hlbším výskumom ide stále o nie úplne pochopenú oblasť, ktorej vplyv na človeka môže mať psychické aj fyzické dôsledky.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú