Jeden známy slovenský politik v minulosti povedal, že na východe nič nie je. My sme sa toto tvrdenie rozhodli preveriť a pozreli sa na stav nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily na Slovensku. Ako si teda vedie východ v porovnaní so západom? Možno budeš prekvapený, no rozdiely sú skutočne minimálne.

Bez dobre rozvinutej nabíjacej infraštruktúry elektromobilita jednoducho nemá šancu. Veď kto by si už len kúpil elektrické auto, ak by ho nemal kde nabíjať?

Michal Varga/FonTech

Na západnom Slovensku je možný, keď si majiteľ elektromobilu nabíja svoje auto len na verejných staniciach. Dôkazom toho je aj náš nedávny rozhovor s Matejom, ktorý vlastní Teslu Model 3. Matej žije v paneláku, no nemá vlastnú garáž ani nabíjačku, kde by mohol svoje auto nabíjať.

Nabíja teda výhradne na verejných nabíjačkách, ktoré má v okolí svojho bytu, no aj tak za 10 000 km, ktoré už s svojim autom najazdil, zaplatil menej ako 100 €. Matej však žije na západnom Slovensku, kde je nabíjacia infraštruktúra lepšia.

Nie je to len „o východe“

Pokrytie Slovenska nabíjacími stanicami si vieme veľmi jednoducho pozrieť skrz webovú aplikáciu Nabky.sk. Tento slovenský projekt zobrazuje nabíjacie stanice veľkých poskytovateľov, no okrem toho tu nájdeme aj menšie nabíjačky, ktoré sú verejne dostupné pre majiteľov elektromobilov.

Ak sa teda pozrieme na mapu Slovenska, môžeme vidieť, že západ je nabíjačkami skutočne hustejšie pokrytý, no zdanlivý nedostatok nabíjačiek nebadať iba na východe Slovenska, ale aj na južnej trase smerom z Bratislavy do Košíc.

Nabky.sk (úprava redakcie)

My sme v rámci redakcie elektromobilom absolvovali obe trasy smerom na východ, ako južnú, tak aj severnú, preto vieme objektívne zhodnotiť, či bol menší počet nabíjačiek na juhu citeľný, alebo nie.

Vrchom aj na Dacii, spodkom „iba“ na plnohodnotnom elektromobile

Z Bratislavy do Košíc sa už v dnešnej dobe dostaneš v podstate bez problémov ako južnou, tak aj severnou trasou. Cesta popod Tatry je ale nabíjacími stanicami pokrytá podstatne lepšie, preto sa dá pohodlne naplánovať aj pre elektromobily s nižším dojazdom.

Vrchná trasa je dokonca veľmi dobre pokrytá aj nabíjačkami, na ktorých je nabíjanie zdarma. Ak by si chcel prejsť Slovensko z jednej strany na druhú úplne zadarmo, severnou trasou je to bez problémov možné. Na južnej trase, žiaľ, už takáto možnosť nie je.

Nabky.sk/Screenshot, pokrytie Slovenska nabíjačkami zdarma

Južnou cestou je to už o niečo horšie, nižší počet nabíjačiek je cítiť najmä na úseku od Lučenca po Košice, kde si musí majiteľ elektromobilu s nižším dojazdom naozaj dôkladne naplánovať zastávky na nabíjanie.

Tento úsek dokonca spôsobil mierne vrásky na čele aj nám pri ceste okolo Slovenska na VW ID.3. Akonáhle sme sa dostali do Košíc, o nabíjačky už nebola núdza. To isté platí aj o Prešove, v dvoch najväčších mestách na východe Slovenska môžeš nabíjať „na každom kroku“.

Mimo väčších miest je to bieda

Veľké mestá na východnom Slovensku sú nabíjačkami pokryté pomerne dobre, problém však nastáva pri menších mestách, obciach a hlavných ťahoch medzi samotnými mestami, kde už nabíjačky citeľne chýbajú. Ako príklad si môžeme uviesť trasu Bratislava-Trenčín a Prešov-Košice. Z nášho hlavného mesta do Trenčína je to 130 km, no na danej trase sú až štyri mestá „preplnené“ nabíjačkami. Ide o Senec, Trnavu, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom.

Nabky.sk (úprava redakcie)

Ak sa pozrieme na opačnú stranu Slovenska a vydáme sa na trasu Poprad-Košice, ktorá je dlhá zhruba 120 km, ihneď si všimneme zásadný rozdiel. Na tomto úseku máš totiž iba dve lepšie pokryté mestá na nabitie elektromobilu, ide o Prešov a Spišskú Novú Ves.

Nabky.sk (úprava redakcie)

S plnohodnotnými elektromobilmi, ktoré majú dojazd cez 300 km, nie je „redšie“ pokrytie na východe Slovenska až takým problémom, no cestovanie krížom krážom po východe krajiny môže predstavovať problém pre mestské elektromobily s dojazdom okolo 150-200 km.

Za všetkým stojí dopyt

Na dôvody, prečo je juh a východ Slovenska výrazne horšie pokrytý nabíjacími stanicami, sme sa opýtali odborníkov na slovo vzatých. Za spoločnosť ZSE Drive nám odvode poskytol Rastislav Žembery, produktový manažér spoločnosti:

ZSE Drive buduje nabíjaciu sieť zohľadňujúc dva aspekty: celonárodné pokrytie SR a aktuálnu penetráciu elektrických vozidiel. Týmto dvom kritériám zodpovedá stratégia umiestňovania nabíjacích staníc. Podľa stránky zsedrive.sk má ZSE Drive dnes na západnom Slovensku 97 nabíjacích staníc, na strednom Slovensku 16 a na východnom Slovensku 15 prevažne rýchlonabíjacích staníc.

Pri pohľade na tieto čísla si treba uvedomiť, že reflektujú aktuálnu situáciu, kedy približne polovica celoslovenských registrácií EV pripadá na Bratislavský kraj. V Bratislave navyše počet zvyšujú aj pomalé AC nabíjacie stanice, budované v rámci medzinárodného projektu URBAN-E, ktorý zahŕňa vybrané hlavné mestá.

Michal Varga/FonTech

Na druhej strane ZSE Drive sa snaží intenzívne budovať infraštruktúru aj v regiónoch s doteraz slabším pokrytím. Príkladom môže byť nedávne spustenie nabíjacích staníc na južnom ťahu – Lučenec a Rožňava. Momentálne pripravujeme ďalšie lokality na juhu Slovenska, ktoré po vyriešení zmluvných a technických záležitostí budeme včas komunikovať verejnosti.

Treba si tiež uvedomiť, že nabíjacia infraštruktúra je dnes na Slovensku vzhľadom na počet EV až predimenzovaná. Jej ďalšie dobudovanie teda bude závisieť od rýchlosti zvyšovania podielu EV na Slovensku, čomu môže v prechodnej dobe pomôcť aj štátna podpora pre nákup EV. Pripravovaný Plán Obnovy má za cieľ tiež posilniť infraštruktúru, a to aj v ekonomicky slabších regiónoch, kde je jej budovanie zatiaľ ekonomicky nerentabilné.

Na Slovensku dominuje Bratislava a Košice

Spoločnosť GreenWay poskytla FonTech.sk veľmi zaujímavý pohľad na pokrytie Slovenska nabíjacími stanicami. V utilizácii nabíjacích staníc stále vedú Bratislava a Košice, informuje Monika Melišová, PR manažérka GreenWay.

GreenWay

V prípade, že do výpočtov Bratislavu a Košice nezaradíme, zobrazí sa využívanie nabíjacích staníc aj v ďalších regiónoch Slovenska. Aj z tejto mapky vyplýva, že východ a južná časť v porovnaní so zvyškom krajiny zaostáva.

GreenWay

Pri začiatkoch elektromobility v Európe, okolo roku 2010, vznikla diskusia ako sa bude navzájom ovplyvňovať výroba elektromobilov a rozvoj infraštruktúry.

„V GreenWay sme sa v roku 2011 rozhodli začať budovať podmienky pre príchod elektromobilov výstavbou prvej národnej nabíjacej siete na Slovensku. Postupne sme naše aktivity rozšírili aj na poľský trh,“ hovorí Peter Badík, spoluzakladateľ a Managing Partner GreenWay.

Prvé stanice boli postavené pozdĺž dopravných koridorov, ktoré vedú naprieč Európo – zo severu na juh a zo západu na východ. Pozdĺž týchto trás sa koncentruje priemysel, dopravná sieť a preto aj nabíjacia infraštruktúra. Rozvoj týchto oblastí je strategicky podporovaný štátom, Európskou úniou a komerčnými aktivitami podnikateľov.

Michal Varga/FonTech

V súčasnosti je význam dopravných koridorov stále dôležitý, avšak po príchode väčšieho počtu elektromobilov je výber lokalít ovplyvnený aj dopytom a utilizáciou nabíjacích staníc. Pokrytie sieťou nabíjacích staníc odzrkadľuje počet elektrických áut v regióne a ich využívanie vodičmi.

Zároveň však treba dodať, že infraštruktúra, ktorej výstavba začala skôr ako boom elektrických modelov v automobilovom priemysle, má stále náskok pred počtom vozidiel, ktoré sa jednotlivých oblastiach Slovenska reálne nachádzajú.

Všetko závisí od počtu elektromobilov

Aj na základe vyjadrení odborníkov z GreenWay a ZSE Drive teda môžeme konštatovať, že rozširovanie nabíjacej infraštruktúry priamo závisí od počtu a lokality novo registrovaných elektromobilov.

V súčasnosti cestovanie zo západu na východ krajiny nie je pre majiteľa plnohodnotného elektromobilu žiaden problém. Vieme si však predstaviť, že život s elektrickým autom na východe, či dokonca juhu krajiny je omnoho náročnejší, než jeho každodenné využívanie na západnom Slovensku.

Michal Varga/FonTech

My sme pri našej ceste a potulkách východným Slovenskom nedostatok nabíjačiek až tak nepocítili, mali sme však veľmi dobrý elektromobil so slušným dojazdom.

Je pravda, že na úseku od Lučenca do Košíc sme si museli trasu veľmi dobre naplánovať, aby sa nestalo, že sa nám elektromobil vybije niekde medzi týmito dvoma mestami. Od Košíc smerom na Prešov a Poprad to už ale bola úplne pohodová jazda.

Podstatou elektromobilu je nabíjanie doma, no pri dlhších trasách sa jednoducho nabíjaniu na verejných staniciach nevyhneme. A či už bude táto cesta na trase Bratislava-Žilina alebo Bardejov-Michalovce, majiteľ elektromobilu musí mať istotu, že v prípade potreby jednoducho bude mať kde nabiť. V opačnom prípade bude nástup elektromobility veľmi pomalý.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú