Elektronické mýtne systémy v rámci Európskej únie (EÚ) by sa mali navzájom prepojiť. Platenie mýta v Únii sa tak má uľahčiť. Počíta s tým novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v stredu schválila vláda. Účinnosť zákona navrhuje rezort dopravy od 1. decembra tohto roka.

Účelom návrhu zákona je transpozícia európskej smernice. Jej cieľom je harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných na objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte Únie. Zámerom je rovnako zaručenie interoperability, teda vzájomného prepojenia elektronických mýtnych systémov v EÚ.

Zahraniční vodiči už beztrestne diaľnice nevyužijú

Návrhom zákona by malo dôjsť k úprave poskytovania údajov na účely objasnenia deliktov na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií spáchaných na území SR a opačný postup, teda postup slovenských orgánov pri vybavovaní žiadostí iných členských štátov.

Ustanoviť sa tak má elektronický mýtny systém, ktorý prostredníctvom súboru prvkov a prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnou jednotkou umožňuje integráciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a jej prevádzku. Technológie a palubné jednotky využívané v oblasti európskej elektronickej služby mýta budú podľa návrhu musieť spĺňať požiadavky na interoperabilitu.

eznamka

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ako správca výberu mýta v SR by mala vykonávať aj funkciu mýtneho úradu pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta a zároveň má byť hlavným poskytovateľom mýtnych služieb. Správca výberu mýta bude musieť uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.

Podľa návrhu vozidlo prejde naprieč EÚ po spoplatnených cestách a uhradí mýto na základe jednej zmluvy. O správne podklady na výber mýta sa má postarať elektronické zariadenie, tzv. interoperabilná palubná jednotka.

Pixabay

V rámci služby európskeho elektronického výberu mýta bude stačiť len jedno takéto zariadenie pre každé vozidlo. Európska služba elektronického výberu mýta má uľahčiť platenie mýta v rámci celej Európskej únie a má byť k dispozícii na všetkých dnes spoplatnených úsekoch ciest, mostoch, tuneloch a trajektoch,“ konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe.

V súvislosti s pokutovaním zahraničných porušovateľov povinností by sa mala zároveň upraviť lehota pre udelenie pokuty. Ak bude správny delikt spáchaný držiteľom alebo vlastníkom vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ, rozkaz o udelení pokuty vrátane informačného listu obsahujúceho údaje o spáchaní správneho deliktu by sa mal zaslať aj v jednom z úradných jazykov členského štátu EÚ, v ktorom je vozidlo evidované.

Ustanoviť by sa mal tiež postup národného kontaktného miesta EUCARIS Ministerstva vnútra SR pri vybavovaní žiadostí iného členského štátu o poskytnutie nevyhnutných údajov z evidencie vozidiel s cieľom objasnenia neuhradenia mýta alebo cestného poplatku na území žiadajúceho členského štátu.

Jazdili zadarmo dlhé roky

Diaľničné známky je možné zakúpiť viacerými spôsobmi a okrem čerpacej stanice majú vodiči možnosť zaplatiť za známku aj online. Pri vstupe na spoplatnené diaľničné úseky by tak mali mať zaplatenú diaľničnú známku, inak im hrozí pokuta.

Na kontrolu diaľničných známok bol zavedený systém, ktorý monitoruje evidenčné čísla prechádzajúcich áut a porovnáva ich s databázou EVČ pri zakúpených diaľničných známkach. Pokiaľ sa poznávacia značka nezhodne s informáciami v systéme, vodič si zarobil na problém. Vyhnúť sa mu môže, pokiaľ urýchlene zíde z diaľnice a do polnoci toho istého dňa si známku zakúpi. 

Zahraniční vodiči však mohli dlhé roky zneužívať situáciu, kedy od nich Slovensko nemohlo vymáhať pokuty za jazdu po diaľnici bez známky. Jediným spôsobom, ako takéhoto vodiča zo zahraničia potrestať, bola priama kontrola na diaľnici.

freepik / Pixabay

Mnohí vodiči môžu pritom ostať prekvapení, prečo zahraničných šoférov štát nepokutuje a môžu si veselo jazdiť aj bez diaľničnej známky. Vysvetlenie v tomto prípade treba hľadať práve v cezhraničnom vymáhaní pokút systémom EUCARIS. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ešte vlani reagovalo na túto tému vo vyjadrení pre redakciu FonTech.sk nasledovane:

„Všetci motoristi, ktorí vstupujú na spoplatnené úseky ciest v rámci SR, sú povinní uhradiť poplatok ešte pred jazdou. Aktuálne neexistuje právny rámec, na základe ktorého by bolo možné automaticky vymáhať pokuty od zahraničných vodičov, ktorí jazdia po našich diaľniciach bez zaplatenia.

V prípade pokutovania zahraničných vodičov plynie do 19.10.2021 prechodné obdobie na transpozíciu Európskej smernice, ktorá umožní automatické cezhraničné vymáhanie pokút za nezaplatené diaľničné známky od prevádzkovateľov vozidiel.

Európsky systém Eucaris totiž zatiaľ umožňuje automatické vymáhanie pokút v rámci EÚ za osem dopravných priestupkov, nezaplatené diaľničné známky medzi nimi nateraz nie sú. Dovtedy SR zabezpečuje sankcionovanie prípadných zahraničných neplatičov zvýšenými kontrolami priamo na diaľnici.

Práve SR iniciovala rokovania na európskej úrovni, aby sa systém Eucaris rozšíril aj na nezaplatené diaľničné známky, patríme medzi prvé krajiny v EÚ, ktoré už systém elektronických diaľničných známok zaviedli.“

Prechodné obdobie sa však na jeseň tohto roka končí a Slovensko bude môcť konečne vymáhať pokuty aj za jazdu po diaľnici bez e-známky. Rovnako tak však budú môcť aj ostatné členské štáty vymáhať pokuty za rovnaké priestupky od slovenských vodičov.

Zdroj: TASR, FonTech.sk

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú