Národná diaľničná spoločnosť začala s predajom nových diaľničných známok pre rok 2021 ešte v decembri. Vodiči tak majú povinnosť pred vstupom na spoplatnený úsek zakúpiť aktuálnu známku. Čo sa stane, ak sa vodič predsa len pozabudne a na diaľnicu vstúpi bez diaľničnej známky a kedy môže očakávať pokutu?

Hoci mnohí šoféri nie sú s kvalitou našich diaľnic spokojní, zákon platí pre všetkých. Každý, kto teda vojde na spoplatnený úsek, musí mať platnú diaľničnú známku, ktorú zakúpi v elektronickej forme.

Na kontrolu tohto nariadenia bol zavedený systém, ktorý monitoruje evidenčné čísla prechádzajúcich áut a porovnáva ich s databázou EVČ pri zakúpených diaľničných známkach. Pokiaľ sa poznávacia značka nezhodne s informáciami v systéme, vodič si zarobil na problém. Existuje však spôsob ako sa mu vyhnúť?

Aktualizácia 1.2.2021: Článok bol kvôli aktuálnosti upravený a znova zaradený do vydania.

Prišiel čas na nové diaľničné známky

Platnosť minuloročných známok sa skončila, a tak si musia šoféri zaobstarať nové známky, ktorých ceny sa našťastie nezmenili. Najlacnejšiu známku s platnosťou 10 dní tak stále kúpime za 10 €, mesačná známka nás vyjde na 14 € a ročná diaľničná známka stojí rovných 50 €. K dispozícii je aj nová e-známka na „technický“ rok, ktorá platí 365 dní od jej zakúpenia a stojí rovnako 50 €.

Spôsobov, ako si zakúpiť diaľničnú známku, je hneď niekoľko. Okrem klasického predaja na čerpacích staniciach a predajných miestach bola od roku 2016 zavedená aj elektronická diaľničná známka, ktorú kúpime prostredníctvom internetu, či mobilnej aplikácie.

V každom prípade je potrebné dobre skontrolovať zadané údaje, aby sa vodič nevystavil napriek kúpenej známke nechceným problémom. Elektronickú známku je možné kúpiť na stránke eznamka.sk, kde si každý môže vybrať potrebný typ a vyplniť požadované informácie.

Celý proces je veľmi intuitívny a po zakúpení obdrží vodič potvrdenie aj na svoj e-mail. Rovnako však netreba zabúdať ani na osobitnú diaľničnú známku pre prípojné vozidlá a súpravy, ktorých hmotnosť prekračuje 3,5 tony. Ceny sú pritom rovnaké ako pri osobných automobiloch.

Nenechaj si ujsť
Telefonovanie za volantom, alebo ako so správnou výbavou predísť pokute. Čo na to hovorí zákon?

Diaľničnú známku je možné zakúpiť aj v mobilnej aplikácii eznamka, ktorá je k dispozícii pre operačný systém Android a iOS. Napriek mnohým spôsobom vodič niekedy na túto povinnosť pozabudne a na diaľnicu sa vyberie bez potrebnej známky.

V takom prípade mu hrozí pokuta vo výške od 150 €, pričom mu môže prísť poštou do 3 rokov, kedy už na svoju jazdu po diaľnici zrejme dávno zabudne.

„Podľa §10 zákon č.488/2013 Z.z. (zákona o diaľničných známkach) ods. 3 za priestupok podľa odsekov 1 a 2 sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur. Podľa §10a zákon č.488/2013 Z.z. za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 150 eur do 500 eur.

Ak príde pokuta, môžete sa obrátiť priamo na úrad, ktorý Vám ju udelil aj s vysvetlením alebo podaním odporu. NDS nemôže zasahovať do správneho konania, nemá možnosť rozhodnúť o odpustení priestupku, o udelení, resp. neudelení pokuty, ani ovplyvniť jej prípadnú výšku“ – vyjadrila sa hovorkyňa NDS, Mgr. Michaela Michalová.

Ak vodič zaplatí pokutu do 15 dní, štát mu odpustí 50 €. Navyše môže byť po novom pokuta udelená len raz za mesiac, čím sa zmiernili predchádzajúce podmienky, kedy mohla byť sankcia udeľovaná každý deň.

Je možné vyhnúť sa trestu?

Pokiaľ už ale niekto jazdí po diaľnici bez platnej známky a nevie, či ho kontrolný systém zaznamenal, netreba panikáriť. V tomto prípade je systém zhovievavý a vodič má možnosť svoju chybu napraviť.

Ideálnym spôsobom je zísť z diaľnice na najbližšom výjazde a diaľničnú známku si jednoducho kúpiť. Systém ju tak zaregistruje pre dané evidenčné číslo a pokuta mu teda nehrozí, čo potvrdila vo svojom oficiálnom vyjadrení aj Národná diaľničná spoločnosť.

„V zmysle zákona o diaľničnej známke je povinnosťou každého motoristu, ktorý chce využiť na svoju prepravu spoplatnený úsek, mať zaplatenú elektronickú diaľničnú známku (eDZ).

Vodiči, ktorí eDZ nemajú, ale svoju chybu si uvedomia v ten istý deň, ako využili spoplatnený úsek, si môžu známku dokúpiť aj dodatočne, napríklad na vybranom obchodnom mieste alebo po príchode do cieľa cez internet či mobilnú aplikáciu. V tom prípade je možné, že si stihnú kúpiť eDZ skôr ako systém spáruje dáta a pokutu nedostanú. Párovanie prebieha na dennej báze.

Preto v hociktorý iný deň dokúpenie diaľničnej známky, nie je účinné. V prípade zistenia podozrenia z porušenia povinnosti úhrady diaľničnej známky sú tieto informácie poskytnuté do Jednotného informačného systému Cestnej Dopravy, ktorý je v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Systém vyhodnotí, kto je prevádzkovateľom vozidla, či je dané vozidlo od platby oslobodené a spracuje podklad pre príslušný okresný úrad. Samotné zasielanie rozkazu o uložení pokuty už NDS nerieši. Tento proces už je v kompetencii ministerstva vnútra.“ – vyjadrila sa pre FonTech.sk hovorkyňa NDS, Mgr. Michaela Michalová.

Kontrola a porovnávanie údajov v databáze totiž prebieha až v nočných hodinách približne o polnoci. Vďaka tomu tak záznam o jazde bez diaľničnej známky systém po jej kúpe nevytvorí. Iná situácia však nastáva pri kontrole priamo na diaľnici. V tom momente sa už vodič trestu nevyhne a pokuta bude udelená v blokovom konaní priamo na mieste.

„Na výkon kontroly úhrady diaľničných známok má NDS vyčlenených šesť špeciálnych vozidiel. Kontroly prebiehajú v súčinnosti príslušníkmi PZ SR, ktorí následne majú v kompetencii udeľovanie pokút.“ – vyjadrila sa hovorkyňa NDS pre FonTech.sk.

Bezplatná jazda po diaľnici len vo výnimočných prípadoch

Pre bezplatnú jazdu na diaľnici ale existujú aj výnimky. Medzi ne patria vodiči s preukazom ŤZP, ktorí svoje vozidlo registrovali v systéme eznamka, pričom tak môžu urobiť už aj elektronicky. Doteraz schválené žiadosti pritom ostávajú platné aj naďalej a nie je potrebné opätovne žiadať o ich registráciu.

Výnimku zo zákona tvoria tiež vozidlá záchranného integrovaného systému, diplomatické vozidlá či vozidlá pre správu komunikácií. V prípade zastavenia je vodič povinný mať platnú diaľničnú známku, pokiaľ nespĺňa niektorú zo spomínaných výnimiek. Doklad o zaplatení nie je nutné nosiť so sebou.

Platiť budú aj zahraniční vodiči

Čo však s previnilými vodičmi zo zahraničia, ktorí jazdili po našich diaľniciach bez platnej známky a nezastihla ich kontrola? Aj na túto otázku sme sa opýtali Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá nás informovala o novinkách z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

„V novembri 2018 sa ukončili rokovania medzi Radou EÚ, Európskym parlamentom a Komisiou o prijatí smernice, ktorá umožní cezhraničné vymáhanie pokút za nezaplatené diaľničné známky.

Od schválenia tejto smernice začne plynúť prechodné obdobie, počas ktorého sa štáty, ktoré ešte nie sú v EUCARISE, do systému zapoja a transponujú smernicu do svojej legislatívy tak aby bolo možné stotožniť majiteľov áut aj za nezaplatenú diaľničnú známku,“ doplnila hovorkyňa NDS vo vyjadrení pre FonTech.sk.

Zatiaľ však stále plynie prechodné obdobie, ktoré bude trvať do októbra. Ďalšie detaily k tejto téme sme priniesli v samostatnom článku.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom