Vodiči sú povinní pred jazdou na diaľnici kúpiť si diaľničnú známku, ktorú môžu pre svoje vozidlo získať hneď viacerými spôsobmi. Výhovorky teda pri kontrole neprejdú. Systém na diaľnici totiž sníma a kontroluje evidenčné čísla vozidiel. Čo s vodičmi zo zahraničia, ktorým diaľničná známka nič nehovorí? O svojej skúsenosti nás informoval čitateľ, ktorého prekvapila reakcia úradov.

Diaľničné známky je možné zakúpiť viacerými spôsobmi a okrem čerpacej stanice majú vodiči možnosť zaplatiť za známku aj online. Pri vstupe na spoplatnené diaľničné úseky by tak mali mať zaplatenú diaľničnú známku, inak im hrozí pokuta.

Ako sme prednedávnom informovali, problém je možné riešiť, aj keď si niekto známku zabudne kúpiť a jazdí po diaľnici. V tomto prípade však zohráva kľúčovú rolu čas. Ako sa pokute môžu mnohí zábudlivci vyhnúť sa dočítaš v tomto článku.

Pokuta za jazdu bez známky môže byť poriadne vysoká

Na kontrolu diaľničných známok bol zavedený systém, ktorý monitoruje evidenčné čísla prechádzajúcich áut a porovnáva ich s databázou EVČ pri zakúpených diaľničných známkach. Pokiaľ sa poznávacia značka nezhodne s informáciami v systéme, vodič si zarobil na problém.

Pixabay

Do podobnej situácie sa dostal aj náš čitateľ Peter, ktorý jazdil po diaľnici bez známky, za čo mu hrozí pokuta od 150 €. Tá mu môže navyše prísť domov poštou aj ako „nepríjemné prekvapenie“ po niekoľkých rokoch. Ak však vodič zaplatí pokutu od 150 € do 500 € do 15 dní od jej udelenia, štát mu môže odpustiť 50 € čiastku.

NDS sankcie nerieši, kontrolu a pokutovanie majú na starosť úrady

V prípade, že by chcel šofér prejednať udelenú pokutu s úradmi, je potrebné kontaktovať príslušný úrad, ktorý pokutu udelil. Národná diaľničná spoločnosť do vymáhania a udeľovania pokút nezasahuje. Náš čitateľ kontaktoval viaceré inštitúcie, vrátane infolinky NDS, polície, úradov a dopravného oddelenia, ktoré pokuty udeľuje.

V zmysle Zákona č. 488/2013 Z. z. vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie. Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla alebo jazdnej súpravy použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky.

Spätná úhrada elektronickej diaľničnej známky nie je možná. Správny delikt jazdy bez úhrady diaľničnej známky rieši príslušný okresný úrad. Národná diaľničná spoločnosť ako správca výberu úhrady diaľničnej známky podľa platnej legislatívy pokuty neudeľuje a nemá možnosť rozhodovať o odpustení priestupku, o udelení či neudelení pokuty, ani ovplyvniť jej výšku,“ informovala redakciu FonTech.sk hovorkyňa NDS, Eva Žgravčáková.

Po popísaní situácie a vysvetlení problému však bol informovaný, že pokiaľ by jazdil po diaľnici bez diaľničnej známky s vozidlom, ktoré má zahraničné EVČ, pokuta mu nehrozí. Finančný trest by takémuto vodičovi zo zahraničia neprišiel domov poštou ani po rokoch.

NDS (Úprava redakcie)

Jediným spôsobom, ako ho prichytiť pri jazde bez diaľničnej známky a udeliť pokutu, je iba zastavenie priamo na diaľnici. Pokiaľ však vodiča polícia nezastaví, má „vyhraté“. Riskovať sa však rozhodne nevypláca.

Zahraniční vodiči nedostanú pokutu za jazdu bez známky ešte vyše roka

Mnohí vodiči môžu pritom ostať prekvapení, prečo zahraničných šoférov štát nepokutuje a môžu si veselo jazdiť aj bez diaľničnej známky. Vysvetlenie v tomto prípade treba hľadať v cezhraničnom vymáhaní pokút systémom Eucaris. Bližšie informácie o tejto problematike poskytlo redakcii FonTech.sk Ministerstvo dopravy a výstavby.

„Všetci motoristi, ktorí vstupujú na spoplatnené úseky ciest v rámci SR, sú povinní uhradiť poplatok ešte pred jazdou. Aktuálne neexistuje právny rámec, na základe ktorého by bolo možné automaticky vymáhať pokuty od zahraničných vodičov, ktorí jazdia po našich diaľniciach bez zaplatenia.

V prípade pokutovania zahraničných vodičov plynie do 19.10.2021 prechodné obdobie na transpozíciu Európskej smernice, ktorá umožní automatické cezhraničné vymáhanie pokút za nezaplatené diaľničné známky od prevádzkovateľov vozidiel.

Európsky systém Eucaris totiž zatiaľ umožňuje automatické vymáhanie pokút v rámci EÚ za osem dopravných priestupkov, nezaplatené diaľničné známky medzi nimi nateraz nie sú. Dovtedy SR zabezpečuje sankcionovanie prípadných zahraničných neplatičov zvýšenými kontrolami priamo na diaľnici.

Práve SR iniciovala rokovania na európskej úrovni, aby sa systém Eucaris rozšíril aj na nezaplatené diaľničné známky, patríme medzi prvé krajiny v EÚ, ktoré už systém elektronických diaľničných známok zaviedli.“

Systém EUCARIS (European Car and Driving License Information System) predstavuje systém výmeny informácií medzi zúčastnenými členskými štátmi EÚ, ktoré si môžu navzájom vymieňať informácie o registrácii automobiloch, vodičských preukazoch a ďalších údajoch. Každá krajina, ktorá tento systém využíva, má vlastný register a inštitúcie následne medzi sebou získané informácie zdieľajú, čím sa má zabrániť krádežiam automobilov či podvodom.

Pixabay

EUCARIS taktiež slúži na odhaľovanie previnilých vodičov zo zahraničia, ktorí v inej členskej krajine spravili dopravný priestupok a má im byť uložená pokuta. V tomto smere však na Slovensku stále nefunguje udeľovanie pokút za jazdu po diaľnici bez známky.

„Pozdrav“ zo Slovenska im môže prísť za porušenie iných predpisov

Momentálne tak môžu zahraniční vodiči dostať pokutu poštou domov za 8 priestupkov, ktoré sa týkajú najmä porušenia bezpečnosti počas jazdy, prekročenej rýchlosti, smartfónu za volantom či jazdy na červenú. Pokutu za jazdu po diaľnici bez zaplatenia diaľničnej známky však Slovensko od týchto šoférov zatiaľ vymáhať nemôže. Tento problém sa rieši už niekoľko rokov, no na jeseň 2018 boli rokovania ukončené.

„V novembri 2018 sa ukončili rokovania medzi Radou EÚ, Európskym parlamentom a Komisiou o prijatí smernice, ktorá umožní cezhraničné vymáhanie pokút za nezaplatené diaľničné známky.

Od schválenia tejto smernice začne plynúť prechodné obdobie, počas ktorého sa štáty, ktoré ešte nie sú v EUCARISE, do systému zapoja a transponujú smernicu do svojej legislatívy tak aby bolo možné stotožniť majiteľov áut aj za nezaplatenú diaľničnú známku,“ doplnila hovorkyňa NDS vo vyjadrení pre FonTech.sk.

Pokutovať zahraničných vodičov za jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky teda bude možné až po skončení spomínaného prechodného obdobia, ktoré potrvá do októbra 2021. Do tej doby je tak jedinou možnosťou, ako pristihnúť takéhoto vinníka bez známky iba cestná kontrola priamo na diaľnici.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom