YouTube u? pred rokom za?al testova? nový dizajn webovej verzie YouTube. Ob?úbená databáza videí v týchto chví?ach v?ak dostáva nový Material Design oficiálne a takto si ho vie? aktivova? aj ty.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dizajnový jazyk Material Design uviedol Google e?te v roku 2014 spolu s Androidom 5.0 Lollipop. Po dlhom ?ase ho teda kone?ne dostáva aj YouTube. Odteraz sa tak bude? stretáva? s ove?a modernej?ím, preh?adnej?ím a ?istej?ím vzh?adom. Ve?kou premenou pre?iel najmä panel na ?avej strane a zmenila sa aj farba názvov videí (z modrej na ?iernu). Navy?e, pri posúvaní nadol sa obsah na?ítava automaticky a nemusí? u? v?dy klika? na ?Na?íta? viac?.

Starý vs nový vzh?ad

youtubeyoutube

zdroj fotografií: Screenshot / YouTube

nenechaj si ujs?
Najzaujímavej?ie fakty o YouTube, historicky prvé video a mno?stvo ?al?ích detailov, ktoré si ur?ite nevedel

Nechýba, samozrejme, ani tmavá téma, ktorú si aktivuje? po kliknutí na obrázok tvojho profilu. Ako sa teda k novému dizajnu mô?e? dosta?? Je to ve?mi jednoduché. Sta?í nav?tívi? tento odkaz a kliknú? na tla?idlo ?Aktivova??. Av?ak nie v?etky ?asti sú prevedené na nový dizajn. Napríklad po kliknutí na tla?idlo ?Nahra?? sa vypne tmavá téma a zobrazí sa starý vzh?ad. Ak by sa ti náhodou nový dizajn z nejakého dôvodu nepá?il, stále sa mô?e? vráti? na starý.

Starý vs nový vzh?ad

youtubeyoutube

zdroj fotografií: Screenshot / YouTube

youtube
zdroj fotografie: Screenshot / YouTube

Odoberaj FonTech videá

Dizajn v?ak nie je jediná zmena, ktorou si YouTube pre?iel. Nový web je toti? postavený na takzvanom Polymer frameworku, ktorý má na svedomí o nie?o plynulej?í chod. Túto zmenu zrejme pou?ívatelia nepocítia ihne?, ale v budúcnosti sa mô?e výraznej?ie prejavi?. Tak ?i onak, nový vzh?ad vyzerá parádne a len málokto sa bude chcie? vráti? spä? na starý.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.