Xiaomi Yi Action Camera 2 prešla testom batérie a rýchlosti prenosu dát cez Wi-Fi. Poráža GoPro Hero 4!

banner-redmi3pro
Populárna Xiaomi Yi Action Camera je na trhu u? nie?o cez rok, a tak by sa u? aj patrilo predstavi? jej nástupcu. U? prvá generácia priniesla solídne ?pecifikácie, pri?om si zachovala ve?mi nízku cenu. A ako má u? Xiaomi v ob?ube, svoje produkty neustále podstatne vylep?uje, pri?om si zachovávajú takmer pôvodnú cenu, ak nie ni??iu.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Aj ke? zatia? nepadla ?iadna oficiálna informácia o dátume predstavenia, je celkom mo?né, ?e by sa tak mohlo sta? u? 10. mája, kedy bude predstavený aj Xiaomi Mi Max a nová generácia náramku Mi Band. Skoré predstavenie dokazujú aj najnov?ie úniky, ktoré so sebou priná?ajú zaujímavé informácie. E?te v?era sme vám priniesli informácie, ?e kamera kone?ne príde aj s mo?nos?ou nahrávania 4K videa pri 30 snímkoch za sekundu ?i 2.19-palcovým displejom. Teraz sa po?me pozrie? na to, ako si kamera s takouto výbavou poradí v teste batérie, ale aj s prenosom dát medzi smartfónom cez Wi-Fi pripojenie. Údaje boli pritom porovnávané s konkuren?nou GoPro Hero4.

Xiaomi Yi Action Camera mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


yi

Test batérie

Test sa odohrával v typickej vnútornej miestnosti pri izbovej teplote 20°C. Po?as testovania bolo na kamerách zapnuté aj Wi-Fi pripojenie a LCD displej. Kamery boli teda testované pri úplne rovnakých podmienkach. Jediným rozdielom bola trochu rozdielna kapacita batérií. Kým novinka od Xiaomi ponúkne 1400 mAh, batéria GoPro Hero 4 dosahuje kapacitu 1160 mAh.

Model Kapacita batérie Spotreba energie Celkový ?as nahrávania
Z16V13?3368264 3.85V 1400mAh 5.39Wh 523.5mA/5V 2.62W 122 minút
Z16V13?2038921 3.85V 1400mAh 5.39Wh 548.34mA/5V 2.74W 116 minút
Z16V13?2545843 3.85V 1400mAh 5.39Wh 552.6mA/5V 2.77W 114 minút
Z16V13?2624129 3.85V 1400mAh 5.39Wh 524.25mA/5V 2.62W 121 minút
Z16V13?1633742 3.85V 1400mAh 5.39Wh 527.3mA/5V 2.64W 119 minút
GoPro Hero4 Black 3.8V 1160mAh 4.4Wh 766.54mA/5V  3.83W 42 minút

V prípade prvých pä? modelov sa jedná o kameru od Xiaomi, pri?om posledný je samozrejme kamera od GoPro.

[/blockquote]

Ako mô?eme vidie? z tabu?ky, ?as nahrávania a? do vybitia batéria sa v niektorých prípadoch pri Xiaomi kamere vy?plhal aj nad 120 minút. Pre porovnanie, GoPro kamere sa podarilo dosiahnu? len 42 minút, ?o je teda naozaj obrovský rozdiel. Treba v?ak poznamena?, ?e kamera od GoPro je vybavená technológiou, ktorá kameru vypne po dosiahnutí ur?itej teploty. Test teda nemohol prebieha? a? do úplného vybitia batérie.

yi1

Test rýchlosti prenosu dát cez Wi-Fi pripojenie

?al?ím zaujímavým testom je prenos dát, konkrétne videa do smartfónu pomocou Wi-Fi pripojenia. Test bol pritom úplne jednoduchý. Wi-Fi pripojenie bolo nastavené na náhodné pásmo a kamera bola od smartfónu vzdialená jeden meter. S kamerami najskôr prebehlo nahratie videa, ktorého ve?kos? sa pohybovala nad 500 MB. Následne prebehlo pripojenie smartfónu ku kamere cez Wi-Fi a meranie ?asu mohlo za?a?. Nakoniec e?te spomenieme, ?e test bol vykonaný so smartfónmi Xiaomi Mi Note a iPhone 6S.

Model Pásmo (kanál) Smartfón Ve?kos? súboru (MB) ?as s?ahovania (s) Rýchlos? s?ahovania (MB/s)
Z16V13LW612-AUS1094059 2.4G (kanál 6) MI NOTE LTE 510 153 3.33
iPhone 6s 510 140 3.64
5G (kanál 153) MI NOTE LTE 510 155 3.29
iPhone 6s 510 135 3.78
Z16V13LW612-AUS2624129 2.4G (kanál 6) MI NOTE LTE 510 175 2.91
iPhone 6s 510 210 2.43
5G (kanál 161) MI NOTE LTE 510 155 3.29
iPhone 6s 510 135 3.78
Z16V13LW612-AUS3368264 2.4G (kanál 6) MI NOTE LTE 540 177 3.05
iPhone 6s 540 151 3.58
5G (kanál 157) MI NOTE LTE 540 174 3.10
iPhone 6s 540 147 3.67
Z16V13LW612-AUS2545843 2.4G (kanál 6) MI NOTE LTE 540 170 3.18
iPhone 6s 540 144 3.75
5G (kanál 149) MI NOTE LTE 540 172 3.14
iPhone 6s 540 146 3.70
GoPro HERO 4 Black 2.4G (kanál 11) MI NOTE LTE 540 355 1.52
iPhone 6s 540 356 1.52

Opä? teda vidíme, ?e novinka od Xiaomi s ve?kým náskokom porá?a sú?asnú GoPro Hero 4. Aj ke? minuloro?ná Xiaomi Yi Action Camera tie? chcela konkurova? kamerám od GoPro, a? tak sa jej to nepodarilo. Ke? sa v?ak pozrieme na jej cenu, isté nedostatky je ur?ite mo?né tolerova?. Z testov, ktoré sme práve spomenuli, v?ak vyplýva, ?e nová generácia by u? skuto?ne mohla by? pravým konkurentom pre GoPro. Predstavenie u? ur?ite nie je ?aleko, a dovtedy e?te o?akávame ?al?ie úniky, vrátane testovacích snímkov z kamery.

Zdroj: Gizmochina.com (2)

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.