Hoci sa v?etci ?koláci bez oh?adu na stupe? vzdelania úpenlivo bránia tejto my?lienke, ?as opätovného zasadnutia do lavíc sa nezadr?ate?ne blí?i. Dlhé bezstarostné letné ve?ery tak ?o nevidie? nahradí tvrdé ?tudovanie, na ktoré v?ak treba by? patri?ne pripravený. Bez moderných technológii to toti? v dne?nej dobe nejde ani pri u?ení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?ie to dokazuje inteligentná stolná lampa, ktorá síce ?tudentom priamo ur?ená nie je, no celkom iste by ju mnohí z nich prijali. Pri zd?havom ?tudovaní je toti? namáhaný nielen mozog, ale aj ná? zrak. Ten dostáva najmä pri nedostato?nom osvetlení poriadne zabra?. Spomínaná stolná lampa, ktorej výrobu zabezpe?uje partnerská spolo?nos? Xiaomi, Yeelight, v?ak problém s osvetlením hravo vyrie?i, v?aka ?omu bude? ma? u? pri najbli??ích skú?kach o jednu výhovorku menej.

?istý dizajn, ktorý zaujme

Tento zaujímavý gadget ponúka minimalistický dizajn a kon?trukciu vyrobenú z hliníka, ktorý pokrýva na dotyk príjemný silikón. Okrem toho sa v?ak dostalo aj na flexibilné rameno, ktoré umo??uje polohovanie lampy pod?a potreby. O dostato?né osvetlenie aj v tej najvä??ej tme sa stará a? 60 vstavaných LED diód, ktoré sú rozdelené na dve polovice. Jedna z nich disponuje teplej?ím odtie?om bielej farby, zatia? ?o tá druhá disponuje zase chladnej?ím.

Mno?stvo funkcií a super cena

V?aka tejto zaujímavej kombinácii si mo?no zvoli? odtie? ako aj intenzitu osvetlenia pod?a vykonávanej ?innosti. Pri ve?ernom ?ítaní kníh ?i prehliadaní internetu teda padne vhod teplej?í alebo neutrálny odtie?. Naopak, pri rysovaní, kreslení a v podstate pri akejko?vek kreatívnej ?innosti o?i vä??mi ocenia ten chladnej?í. Táto novinka bude predávaná v dvoch verziách, pri?om jedna z nich ponúkne vstavanú 2000 mAh batériu. V?aka tomu bude mo?né túto lampu pou?íva? a? 5 hodín bez otravných káblov.


zdroj fotografie: Yeelight

Nenechaj si ujs?
Xiaomi Redmi Note 5A je poriadnym sklamaním. Prichádza s priemernou výbavou za cenu lep?ích modelov

Inak je ale napájanie oboch verzií rie?ené cez microUSB konektor, ?o znamená, ?e s nabitou powerbankou bude mo?né jednoducho prená?a? aj lacnej?iu verziu. Tá sa za?ína predáva? za 129 juanov, ?o je v prepo?te zhruba 16 ?. Verzia s integrovanou batériou vyjde záujemcov v ?íne na 149 juanov, a to je zase 19 ?. Cena pre nás je zatia? neznáma, no akonáhle novinku niektorý z predajcov zaradí do predaja, bude? o tom vedie? medzi prvými.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]