Rozmanitos? produktového portfólia spolo?nosti Xiaomi pozná sná? ka?dý nad?enec technológií po celom svete. Smart domácnos?, smartfóny, gadgety a rôzne iné druhy príslu?enstva prispievajú k naozaj ve?kému zájmu zo strany pou?ívate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mo?no do kategórie o trochu menej známych sa zara?uje toto skvelé Xiaomi WiFi rádio, ktoré sa na prvý poh?ad ani ve?mi netvári, ?e je nabité vyspelými funkciami. Základom je luxusný dizajn, v?aka ktorému sa nestratí ani v moderne zariadenom dome ?i byte, práve naopak. Predná strana je osadená kvalitným 2W reproduktorom. O bezchybné prehrávanie hudby a ni?ím neru?ený zá?itok sa stará procesor MediaTek MT7688K.

zdroj fotografie: GearBest

Kúpi? Xiaomi WiFi rádio za 21 ?
Kupón GB9%

Na vrchnej strane sa taktie? nachádza malá plocha so senzormi, ktorá slú?i na intuitívne pridávanie a uberanie hlasitosti. No to pravé orechové nastane a? vtedy, ke? rádio spojí? so svojím smartfónom skrz aplikáciu. V?aka tejto aplikácii bude? môc? vyh?adáva? stanice, nastavova? ?asova? spustenia ?i vykonáva? rôzne ?al?ie ve?mi praktické funkcie. Vä??inou sa v?ade pí?e, ?e rádio podporuje len domáce stanice z ?íny, av?ak my poznáme jeden ve?mi ?ikovný návod, ktorý doká?e prinies? stanice aj z krajín za hranicami ?íny.

Xiaomi rádiozdroj fotografie: GearBest

Predtým v?ak e?te musíme spomenú? cenu, ktorá je v prípade tohto gadgetu vskutku priaznivá. Z pe?a?enky si teda bude? musie? vytiahnu? len nie?o málo cez 21 ?, no len ak pou?ije? ná? z?avový kupón GB9%. A teraz ten spomínaný návod.

  1. Otvor si nastavenia v tvojom smartfóne a cho? to sekcie, kde sa nachádza WiFi pripojenie
  2. Dlhý podr?aním nad pripojenou WiFi sie?ou sa dostane? do roz?írených nastavení, kde si nájdi polo?ku DNS
  3. Predvolenú hodnotu prepí? na 82.146.38.202 a nastavenia ulo?
  4. Cho? do aplikácie rádia a vyh?adaj slovenské ?i ?eské stanice

Upozornenie na záver: Po vyh?adaní ob?úbených staníc ich pridaj medzi favoritov a spätne nastav  východzie hodnoty. Ak toti? ponechá? zmenené DNS, internet ti nebude na ostatné úkony fungova?! 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
44%
Chcem to
11%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]