U? dlh?iu dobu sa ?pekulovalo o tom, ?e sa ?ínske Xiaomi plánuje prida? k výrobcom, ktorí okrem vlastných smartfónov vyrábajú aj vlastné mobilné procesory. Nedávno sa tieto informácie ukázali ako pravdivé a nové ?ipsety tak majú oficiálne uzrie? svetlo sveta u? 28. februára. E?te zopár dní predtým sa k nám ale dostávajú ich základné parametre.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O ich odhalenie sa postarala analyti?ka Sun Changxu, ktorá sa tieto dôle?ité informácie rozhodla zverejni? na sociálnu sie? Weibo. Pod?a jej zdroja sa do?káme dvoch výkonnostne odli?ných procesorov, pri?om jeden bude nies? ozna?enie V670 a druhý V970. ?ipset ozna?ený ni??ím ?íslom má pod?a v?etkého disponova? taktie? ni??ím výkonom. Oba ?ipsety majú by? vybavené ôsmimi jadrami s architektúrou big.LITTLE. Procesor s ni??ím ozna?ením sa má výkonnostne rovna? konkuren?nému Snapdragonu 625, tak?e mô?eme o?akáva? jeho pou?itie v zariadeniach strednej a? ni??ej strednej triedy.

zdroj fotografie: Gizmochina

Nenechaj si ujs?
Xiaomi predstaví po?as tohto roka e?te vä??ie mno?stvo smartfónov

Výkon V970-tky je na?alej záhadou, no s ve?kou pravdepodobnos?ou bude tento ?ipset zase vyu?itý v smartfónoch vy??ej strednej triedy. Novinky majú by? vyrobené 28 nm výrobným procesom, ?o znamená, ?e ve?mi ?etrné k batérii nebudú. Procesor Pinecone V670 má by? taktie? obohatený o grafický akcelerátor Mali-T860 MP4, ktorý bude taktovaný na úrove? 800 MHz. Analyti?ka tie? zistila, ?e oba nové ?ipsety budú podporova? rýchle mobilné siete LTE Cat.6. Na detailnej?ie informácie si budeme zrejme musie? e?te zopár ?al?ích dní po?ka?.

Xiaomi Redmi Note 4X so Snapdragonom 625 za 174 ?!
Z?avový kupón Note4XAB


zdroj fotografie: Weibo

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
36%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
64%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]