Ihne? po odhalení nového vlajkového modelu spolo?nosti Xiaomi sa za?alo ?pekulova? o jeho zvä??enej verzii. Viaceré zdroje sa zhodovali v tom, ?e Xiaomi Mi6 Plus, ako mal znie? názov novinky, oficiálne vypláva na svetlo sveta v najbli??ích dvoch mesiacoch. Pod?a v?etkého sa tak ale nakoniec nestane.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak si si na tento zvä??ený model robil zálusk, tak ?a teraz mierne sklameme. Ob?úbená ?ínska spolo?nos? sa údajne rozhodla celú my?lienku o zvä??enej verzii svojej najnov?ej vlajkovej lode zmietnu? zo stola. ?a?ko poveda?, ?o stálo za týmto ne??astným rozhodnutím. Mo?no sa na ?om podie?ali nie práve naplnené o?akávania z minuloro?ného Xiaomi Mi5S Plus. Tento model napriek svojím nesporným kvalitám ve?ký úspech nezo?al, no svojím spôsobom si za to mohol jeho samotný výrobca. Ten toti? len dva mesiace po oficiálnom odhalení tohto tabletofónu predstavil e?te lákavej?í Xiaomi Mi Note 2, ako aj revolu?ný Xiaomi Mi MIX.

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Nenechaj si ujs?
Xiaomi Mi6 má úplne nové WiFi s dvojnásobnou rýchlos?ou a dvakrát lep?ím dosahom ako konkurencia

Mi5S Plus tak zostal len do po?tu, pri?om ho vy??ie zmienená dvojica modelov dokonale zatienila. Spolu s touto ne??astnou novinou sa ale za?ínajú vynára? aj nové informácie o tretej generácii phabletu Xiaomi Mi Note. Presnej?ie sme sa dozvedeli, ?e bude tento o?akávaný model odhalený v tre?om kvartáli tohto roka. Konkrétne sa hovorí o mesiaci september. Nie je vylú?ené, ?e pri príle?itosti odhalenia tohto tabletofónu bude rovnako ako minulý rok predstavený aj bezrámikový Xiaomi Mi MIX s poradovým ?íslom dva.  Treba ale stále ráta? s tým, ?e sa jedná o dohady a v?etko nakoniec mô?e by? úplne inak.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
17%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]