Xiaomi Mi5: Výkonnostné porovnanie MIUI 7 vs MIUI 8

banner-mi5-proNadstavba MIUI pre?la po?as nieko?kých rokov mnohými dizajnovými úpravami, no jeden menovate? ostal stále rovnaký – odladenos?. O kvalitách po stránke stability a odladenosti nie je ?iadna diskusia. Prelom minulého a tohto roka je v?ak trochu ?pecifický pre túto slávnu nadstavbu a aj pre Xiaomi ako spolo?nos?. Po?me si túto situáciu trochu viac priblí?i?. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Situácia okolo smartfónov Xiaomi sa otriasala v základoch. ?ínsky velikán sa rozhodol zámerne uzamyka? bootloadery (kvôli bezpe?nosti) a s?a?i? tým prácu neoficiálnym komunitám, ktoré prekladajú nadstavbu MIUI. Po prvotných obavách je v sú?astnosti situácia u? pomerne k?udná a fanú?ikovia sa u? zmierili s nutnos?ou procesu odomykania, ktorý u? nie je taký kritický. Predstavenie novej verzie MIUI, MIUI 8, taktie? nieslo so sebou bohaté diskusie po svetových fórach. Jedna skupina sa te?ila z nového a modernej?ieho vzh?adu, no na druhej strane je e?te stále skupina, ktorá je nespokojná s novými vzh?adovými úpravami. Pod?a nich sú nové farby detinské a celé prostredie je ove?a viac chaotické.

Xiaomi Mi5 Pro 4GB/128GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


miui 8 predstavene (17)

Tak ?i onak, MIUI 8 sa po stránke optimalizácie a zvý?enia výkonnosti vydarila na jednotku. U? sme si nemysleli, ?e po MIUI 7 je mo?né e?te posúva? hranicu perfektných výsledkov. Samozrejme, ve?ká v?aka patrí aj komunite MIUI CZ/SK, ktorá je jednozna?ne stavebným kame?om úspechu Xiaomi smartfónov v na?ich kon?inách. Ni??ie mô?ete teda nájs? porovnanie MIUI 7 a MIUI 8 v benchmarkových aplikáciách a taktie? sme sa rozhodli prida? aj porovnanie výdr?e batérie. Testovanie prebiehalo na na?om redak?nom smartfóne Xiaomi Mi5 v 64 GB verzii.

Porovnanie výkonu v benchmarkoch

Porovnanie výdr?e batérie 

Ak máte smartfón Xiaomi, u? ste pre?li na nové MIUI 8? Aké máte pocity z novej verzie? Chceme vedie? va?e názory :) 
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]