Xiaomi u? dávno nie je iba oby?ajným výrobcom lacných smartfónov z ?íny. Túto spolo?nos? pozná takmer ka?dý technologický fanú?ik, ktorému sa do povedomia rozhodne dostali aj dva najvýkonnej?ie modely z jej portfólia. Modely Mi MIX a Mi Note 2 sa svojím spracovaním a výbavou radia na vrchol ponuky ?ínskeho smartfónového trhu. Teraz ich v?ak kúpi? lacnej?ie ako kedyko?vek predtým.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Mi Note 2

Cena: 471 ?

V októbri minulého roka nám Xiaomi ukázalo svoj nový model Mi Note 2. Do prémiového segmentu smartfónov ho radí jeho ?pi?ková výbava a kvalitné spracovanie, ktoré v sebe zah??a aj krásny 5,7″ displej s FullHD rozlí?ením. Ten je navy?e po okrajoch zahnutý v 3D tvare a prechádza takmer a? k zadnej stene smartfónu. Hardvérové domovské tla?idlo pod obrazovkou v sebe zah??a sníma? odtla?kov prstov. Na prednej strane Mi Note 2-ky nájdeme aj predný fotoaparát s rozlí?ením 8 MPx a clonou f/2.0.

Kúpi? Xiaomi Mi Note 2 za 471 ?
6 GB RAM/128 GB ROM
Kupón: Note2GS

Hlavný sníma? fotoaparátu v?ak do vienka dostal rozlí?enie a? 22,56 MPx spolu s elektronickou stabilizáciou obrazu a nechýba mu ani podpora pre nahrávanie videí v 4K kvalite. Srdcom tohto modelu je ?pi?kový procesor Snapdragon 821, ktorý v tomto prípade spolupracuje so 6 GB opera?nou pamä?ou. Pre osobné súbory je k dispozícií 128 GB vnútorné úlo?isko typu UFS 2.0. O napájanie tohto fantastického modelu sa stará batéria s kapacitou a? 4070 mAh. Tej samozrejme nechýba ani podpora technológie rýchleho nabíjania Quick Charge 3.0.

Nenechaj si ujs?
Nová továre? Xiaomi produkuje jeden smartfón ka?dú sekundu

Pocit, ?e dr?í? v ruke skuto?ný prémiový smartfón dosiahol výrobca v?aka pou?itým materiálom. Zadnú ?as? Xiaomi Mi Note 2 pokrýva sklo a po bokoch zariadenia nájdeme kovový rámik. Fantastickou správou je, ?e sa jedná o globálnu verziu modelu, tak?e mô?e? po?íta? aj s plnou podporou LTE pásiem. Pokia? ?a Xiaomi Mi Note 2 so svojou ?pi?kovou výbavou zaujalo, mô?e by? tvoje len za 471 ? v e-shope GearBest.com. Nezabudni v?ak vyu?i? kupón Note2GS. Zabúda? netreba ani na mo?nos? platby poplatku DPH vo vý?ke 20 %, ktorý mô?e navý?i? cenu o ?al?ích 94 ?.

Xiaomi Mi MIX

Cena: 575 ?

Xiaomi Mi MIX ?a na prvý poh?ad o?arí svojim spracovaním a obrovským displejom s uhloprie?kou a? 6,44″. Táto ve?ká obrazovka poskytuje rozlí?enie 1080 x 2040 pixelov. Ve?kou inováciou sú v tomto prípade minimálne rámiky okolo displeja, v?aka ?omu ten pokrýva drvivú vä??inu prednej strany smartfónu. Pri návrhu bolo Xiaomi dokonca nútene umiestni? predný selfie fotoaparát s rozlí?ením 5 MPx pod obrazovku. Kvôli ve?kosti displeja bol sníma? odtla?kov prstov presunutý na zadnú stranu pod hlavný fotoaparát.

Kúpi? Xiaomi Mi MIX za 575 ?
6 GB RAM/256 GB ROM
Kupón: MIXS

Ten poskytuje rozlí?enie 16 MPx, no táto verzia je výnimo?ná kvôli pou?itému 18 karátovému zlatu v okolí hlavného fotoaparátu a sníma?a odtla?kov prstov. V útrobách modelu Mi MIX znova nájdeme procesor Snapdragon 821. Ve?kos? opera?nej pamäte RAM sa vy?plhala a? na 6 GB. Interné úlo?isko UFS 2.0 v tomto prípade dosahuje kapacitu neuverite?ných 265 GB. Hnacou silou Xiaomi Mi MIX je batéria o kapacite 4400 mAh, ktorá tie? podporuje rýchle nabíjanie Quick Charge 3.0.

Nenechaj si ujs?
Displej Xiaomi Mi MIX 2 zaberie a? 93 % prednej strany

?al?ou ve?kou inováciou Xiaomi Mi MIX je vyu?itie piezoelektrickej technológie na prehrávanie zvuku. Celá kon?trukcia tohto revolu?ného smartfónu je vyrobená z keramiky, preto je jeho výroba ve?mi obmedzená. Z konektivity mu v?ak bohu?ia? chýba nami ob?úbená 800 MHz frekvencia. Pokia? ?a doteraz odradzovala vysoká cenovka tohto modelu, teraz má? príle?itos? si ho kúpi? v e-shope GearBest.com za zní?enú sumu 575 ?. Tá v?ak platí len pri vyu?ití kupónu MIXS. Po?íta? ale treba aj s prípadným poplatkom DPH vo vý?ke 20 %, ktorý cenu zvý?i o dodato?ných 115 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
12%
Páči sa mi to
35%
Chcem to
6%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
29%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]