Ob?úbený ?ínsky výrobca smartfónov je vo svete známy aj tým, ?e si ob?as po oficiálnom predstavení niektorých zariadení rád dáva na?as. Podaktoré prístroje s logom tejto spolo?nosti sú tak reálne dostupné pre nedo?kavých zákazníkov a? nieko?ko tý?d?ov po tom, ako po prvý raz uzreli svetlo sveta.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem toho pri niektorých ?peciálnych modeloch zna?ne obmedzuje ich výrobu. To v kone?nom dôsledku vedie k nespokojnosti zákazníkov, ktorí musia dlhé dni ?aka? na to, kým si budú môc? svoje vysnívané zariadenie zakúpi?. Rie?enie na tieto problémy je v?ak kone?ne na obzore, ke??e v Indii nedávno vyrástla úplne nová továre?, ktorá zna?ne zrýchli výrobu o?akávaných smartfónov. Umiestnená je konkrétne v meste Sri City a poskytne priestory pre u? zmienenú spolo?nos? Xiaomi.

zdroj fotografie: Gizmochina

Nenechaj si ujs?
Predstavenie Xiaomi Mi6 je u? za rohom! Nové informácie hovoria o e?te skor?om dátume

Najvä??ou devízou tejto novej továrne bude najmä skuto?ne rýchla výroba, pri?om po?as ka?dej sekundy by mal linku opusti? nový smartfón. Samotná spolo?nos? v?ak, nane??astie, odmietla poda? bli??ie informácie o tom, ko?ko zariadení plánuje v tejto továrni vyrobi? do konca tohto roka. Isté ale je to, ?e ich rozhodne nebude málo. Nová továre? vytvorí v tejto chudobou zmietanej krajine vy?e 5000 nových pracovných miest, pri?om a? 90 % z nich bude obsadených ?enami. Pod?a doposia? zistených informácií tu budú vyrábané viaceré u? známe modely, ako aj smartfóny, ktoré spolo?nos? pred verejnos?ou zatia? skrýva.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
90%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
10%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]