V novembri minulého roka predstavilo Xiaomi svoj doteraz najrevolu?nej?í smartfón, Xiaomi Mi MIX. Ním za?ala spolo?nos? udáva? trend berzámikových displejov. Okrem toho sa táto ?pi?ková novinka te?í aj ve?kej popularite medzi pou?ívate?mi, ?o dokázal aj nový rebrí?ek od Antutu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? Antutu zostavuje mnoho druhov rebrí?kov a medzi ne patrí aj rebrí?ek popularity jednotlivých modelov smartfónov. Tentokrát sa na vrchole tohto rebrí?ka za január 2017 umiestnilo Xiaomi Mi MIX, ktoré sa te?í ve?kej popularite medzi pou?ívate?mi. Tí na?ho nechávajú len samé dobré preferencie a preto nie je prekvapením, ?e 1. miesto obsadilo práve toto revolu?né Xiaomi. Výber modelov do rebrí?ku Top 10 prebiehal na základne spomínaného hodnotenia pou?ívate?ov jednotlivých smartfónov.


zdroj fotografie: AnTuTu, preklad: FonTech.sk

Nenechaj si ujs?
Xiaomi Mi Note 3 na prvých oku lahodiacich renderoch, e?te kraj?í dizajn v unikátnom sklenenom prevedení

Do finále sa dostali len modely s najlep?ím hodnotením nad 80 %, ?o mô?eme vidie? aj v rebrí?ku. Zatia? ?o 9 modelov smartfónov dostalo hodnotenie v rozmedzí 80 – 87 %, Xiaomi Mi MIX jednozna?ne v tejto kategórii zví?azilo s 94,4 % pozitívnych referencií. Hne? za ním sa s 86,76 % umiestnilo OnePlus 3, ktoré nasleduje jeho vylep?ená verzia s písmenom ?T? v názve. Na ?tvrtom mieste nájdeme vlajkovú lo? Meizu Pro 6 Plus. S rozdielom len pár stotín percenta sa za ním na 5. mieste umiestnil Huawei Mate 9.


zdroj fotografie: AnTuTu, preklad: FonTech.sk

Na zvy?ných prie?kach nájdeme modely Vivo Xplay 6, Xiaomi Redmi Note 3, 360 Q5 Plus, Meizu Pro 6S a posledné 10. miesto patrí smartfónu 360 N4S. Model od Samsungu by sme v rebrí?ku Top 10 h?adali márne. Ten sa toti? umiestnil a? na 16. mieste. Vzh?adom na pomalú výrobu Xiaomi Mi MIX je jeho ví?azstvo trocha prekvapujúce. Produkcia tohto modelu trvá výrobcovi omnoho dlh?ie ako pri ?oby?ajných? smartfónoch, preto?e Mi MIX je tvorený keramickou kon?trukciou. Práve tá zaprí?i?uje zd?havú výrobu modelu, no aj tak je skvelé vidie?, akú popularitu táto revolu?ná novinka dosiahla.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]