S elektromobilitou v osobnej doprave sa v uplynulých rokoch spájalo množstvo najrôznejších mýtov, ktoré v diskusiách o „ekologickosti“ elektrických áut vytiahli ich najväčší odporcovia. Oháňať sa obrázkom elektromobilu pripojeného k nabíjačke napájanej energiou zo „špinavej“ elektrárne je už márne. Mýtus teraz vyvracia najnovšia štúdia, upozornil portál The Verge.

Odporcovia elektromobilov si vo svojich argumentoch o „ekologickosti“ týchto vozidiel vždy dokážu nájsť tvrdenia, ktoré podľa nich vychádzajú z reality. Avšak, neraz sa už ukázalo, že rozšírené mýty neplatia.

Elektromobily sú predsa len čistejšie ako spaľováky

Jedným z tých najväčších je pritom zdroj elektriny, ktorým je elektrické auto nabíjané. Mnohí totiž majú stále za to, že elektromobil je skutočne „eko“, iba ak je napájaný obnoviteľnými zdrojmi energie. To však podľa najnovšej štúdie neziskovej spoločnosti International Council on Clean Transportation neplatí.

Výsledky analýzy tvrdia, že v realite nezáleží na tom, či bude elektromobil nabíjaný z elektrickej siete v Európe, kde prevažujú obnoviteľné zdroje, alebo v Indii, ktorá je stále príliš závislá na uhlí. Štúdia pritom vychádza z výsledkov dosiahnutých na kľúčových trhoch, kde sa vyskytuje až 70 % všetkých elektromobilov sveta.

NEPREHLIADNI
Najnovšia štúdia zavádzala o emisiách elektromobilov. Nakoniec za ňou stoja známe automobilky

Realizovaná bola v Spojených štátoch, Európe, Indii a Číne, pričom do úvahy berie aj súčasné a budúce emisie pripadajúce na všetky konkrétne časti životného cyklu vozidiel aj samotných palív, od ťažby surových materiálov cez prevádzku, až po prípadnú recykláciu a likvidáciu.

Emisie počas životného cyklu jednotlivých vozidiel s rozličným pohonom vo vybraných regiónoch. Zdroj: International Council on Clean Transportation

Samotná štúdia je pritom metodicky komplexná a zahŕňa aj rôzne druhy pohonov, medzi ktoré sem zaradili taktiež plug-in hybridy, ale aj biopalivá, vodík a samotný elektrický pohon. Vo výsledku potom analýza porovnáva emisie automobilov registrovaných v roku 2021 s emisiami, ktoré sa očakávajú u vozidiel registrovaných do roku 2030.

Od predchádzajúcich štúdií sa táto navyše líši v tom, že do úvahy berie aj podiel a zmenu zastúpenia uhlíka v palivách počas celého životného cyklu vozidiel. Zároveň berie do úvahy reálnu spotrebu elektriny a palív počas bežného používania vozidiel s rozličným pohonom, nespolieha sa tak len na hodnoty udávané výrobcami.

NEPREHLIADNI
Slovensko opäť pohorelo. Nové autá majú u nás najvyššie emisie spomedzi všetkých krajín EÚ

Štúdia berie zreteľ aj na najnovšie technológie výroby batérií a nezaoberá sa zastaralými spôsobmi ako iné predošlé štúdie, čo má zásadný vplyv na celkový podiel emisií. V neposlednom rade prihliada analýza aj na zastúpenie metánu pri pohľade na jeho vplyv v klimatickej zmene.

Emisie sú nižšie počas celého životného cyklu

Výsledkom teda je, že BEV vozidlá registrované v tomto roku majú zďaleka nižšie emisie počas celého životného cyklu než spaľováky. Podobný výsledok na jar tohto roka potvrdila aj štúdia univerzít v Holandsku a Cambridge.

Dnešné priemerné elektromobily tak majú ďaleko nižšie emisie počas celého „života“, než sú emisie 69 % spaľovákov v rovnakej kategórii v Európe, 60-68 % spaľovákov v USA, 45 % spaľovákov v Číne a 19-34 % spaľovacích áut v Indii.

Emisie počas životného cyklu nižšieho segmentu vozidiel s rozličnými druhmi pohonu, ktoré boli registrované v Európe v roku 2021. Zdroj: International Council on Clean Transportation

Emisný rozdiel medzi vozidlami so spaľovacími motormi a elektromobilmi navyše ešte viac prehlbuje dekarbonizácia energetickej siete, v ktorej čoraz viac prevládajú obnoviteľné zdroje a tie škodlivé idú do úzadia. Štúdia pritom počítala s vozidlami, ktoré budú v prevádzke priemerne 18 rokov a zároveň prihliada aj na zmeny v energiách a znižovaní podielu uhlíka v jednotlivých regiónoch.

Spaľovákom zvoní umieračik

Aktuálne je však zložité predpovedať, do akej miery sa naplnia plány so znižovaním uhlíka v jednotlivých krajinách. Európska únia si dala záväzok podľa Parížskej dohody stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou. K tejto dohode sa pridal celý rad ďalších krajín, vrátane USA, ktoré od dohody za vlády Donalda Trumpa síce ustúpili, no počas vlády Joea Bidena sa k nej vrátili.

NEPREHLIADNI
Štúdia s nečakanými prognózami: Do 2 rokov budú elektromobily lacnejšie ako spaľováky

Veľkú zmenu predznamenáva na starom kontinente aj zákaz predaja spaľovacích vozidiel, ktorý EÚ stanovila na roku 2035. Cieľom je od roku 2035 zakázať predaj áut, ktoré produkujú lokálne emisie. Ak teda návrh parlamentom prejde, po tomto roku už nekúpiš žiaden spaľovák ani plug-in hybrid, ale iba čistý elektromobil či auto s vodíkovými palivovými článkami.

Do roku 2030 chce únia ďalej znížiť produkciu emisií z dopravy až o 65 % v porovnaní s rokom 1990, kedy sa začali emisie v danom odvetví merať. Treba navyše podotknúť, že viaceré automobilky sa zaviazali ukončiť vývoj a výrobu spaľovákov do zhruba rovnakého obdobia.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom