Za?ína sa leto a nejeden z nás u? cíti to volanie prírody. Ak sa chystá? v blízkej dobe niekde kempova?, presúva? sa v noci alebo len h?adá? zálo?né svetlo do domácnosti, ur?ite zbystri zrak.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na trhu dnes nájde? ve?ké mno?stvo LED bateriek v rôznych cenových hladinách. Vä??ina ponúka bu? málo svetla a dlhú výdr?, alebo naopak silný svetelný lú?, ktorý vydr?í svieti? iba po krátku dobu. ?astokrát sa jedná o pou?itie be?ných tu?kových batérií, ktorých cena pou?ívaním mnohonásobne prekro?í základnú cenu LED svietidla. Výborným rie?ením sú LED baterky vyu?ívajúce lítiové akumulátory, ktoré sa vyzna?ujú vysokou kapacitou a mo?nos?ou nabitia. Toto rie?enie je zárove? ove?a priate?skej?ie k ná?mu ?ivotnému prostrediu.


Zdroj fotografie: LuminTop

Dne?ný gadget, ktorý si predstavíme, vyrába spolo?nos? LuminTop, ktorá sa u? nieko?ko rokov ?pecializuje na výrobu osvet?ovacej techniky. Okrem bohatej histórie vlastní aj ve?a patentov v tejto oblasti. Ich produkty sa vyzna?ujú kvalitným dizajnovým spracovaním a nájdeme medzi nimi aj ?peciálne luxusné kusy. Tie sa následne predávajú po celom svete aj v?aka predajcom na Amazone a ?ínskym e-shopom.


Zdroj fotografie: LuminTop

LED baterka LuminTop EDC25 je výkonné vreckové svietidlo z poctivej kovovej kon?trukcie, ktorá sa mô?e pochváli? vode odolnos?ou IPX8. K dispozícii má a? 2 fyzické tla?idlá, ktoré doká?u prepína? medzi jednotlivými re?imami svetla. Najnov?ie LED diódy CREE XPL-V5 doká?u vyvinú? svietivos? a? 1000 lumenov.


Zdroj fotografie: LuminTop

Intenzita svetla je odstup?ovaná do 6 re?imov. Najslab?í z nich je svetlo s intenzitou 1 lumen, ?o sa podobá mesa?nému svitu. Maximálny re?im Turbo pri úplnom nabití ponúka a? 1000 lumenov, ktoré v?ak postupne ubúdajú s vybíjajúcou sa batériou.


Zdroj fotografie: LuminTop

Nabíjanie prebieha pomocou microUSB kábla a tradi?ného napätia 5V, v?aka ?omu mô?e? nabi? baterku v teréne aj pomocou power banky. Po?as nabíjania ?a bude o stave informova? farebný LED ukazovate?.


Zdroj fotografie: LuminTop

Kúpi? LuminTop EDC25 za 25 ?
Z?avový kupón GB3RDedc25

Táto vysokokvalitná LED baterka sa be?ne predáva vo vä??ine obchodov za cenu okolo 50 ?. Av?ak, v?aka ?peciálnemu kupónu za ?u zaplatí? len zlomok ceny. Sta?í v ko?íku zada? kupón GB3RDedc25 a cena sa zní?i na prijate?ných 24,9 ?. Netreba zabúda?, ?e pre správne fungovanie je potrebný jeden lítiový ?lánok batérie typu 18650.

V závislosti od kapacity sa ceny pohybujú v rozsahu 3-6 ? za kus. Napríklad jeden ?lánok s kapacitou 2500 mAh kúpi? za 3,2 ?. Lítiové ?lánky pre doru?enie vy?adujú doporu?enú zásielku, preto si k tejto cene bude? musie? v ko?íku priráta? 2 ? dopravu na Slovensko s mo?nos?ou sledovania zásielky.

Kupón aplikuje? priamo v ko?íku:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]