Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII dnes na svojom 14. zasadnutí schválil horizontálnu štúdiu uskutočniteľnosti pre výzvu “Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS VS“. Jej schválením sa tak spúšťa dopytovo-orientovaná výzva v hodnote 20 mil. EUR, ktorá otvorí dvere bezpečnostným projektom s cieľom implementovať opatrenia znižujúce škody spôsobené kybernetickými incidentmi v prostredí verejnej správy.

Predpokladaný termín vyhlásenia dopytovo-orientovanej výzvy je september 2019 s dĺžkou trvania jeden rok. Je určená pre krátke projekty s dobou realizácie do jedného roka primárne zamerané na jednu hlavnú aktivitu a pridružené podporné aktivity. Žiadateľmi môžu byť ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Celková suma výzvy predstavuje 20 mil. eur.

Pomoc v oblasti kybernetickej bezpečnosti

„Schválená horizontálna štúdia uskutočniteľnosti predstavuje pre žiadateľov pomoc, aby vedeli lepšie pokryť potreby kybernetickej bezpečnosti v prostredí verejnej správy“, vysvetľuje Jan Majtan, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII.

Horizontálna štúdia uskutočniteľnosti sa stane podkladom pre vypracovanie dopytovo-orientovaných projektov predkladaných v rámci výzvy. Definuje oblasti a služby kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB), ktoré jednotlivým orgánom verejnej moci poskytuje vládna jednotka CSIRT a zároveň definuje služby a oblasti (KIB), ktoré majú byť pokrývané jednotlivými orgánmi verejnej moci.

Komplexné zameranie

„Samotná výzva je akousi predĺženou rukou národného projektu ‚Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe‘ a má napomôcť orgánom štátnej správy zabezpečiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo svojej pôsobnosti“, dopĺňa Majtan.

Výzva je tak zameraná na kybernetickú ochranu a detekciu škodlivých aktivít a bezpečnostných incidentov, riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie, zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia i na budovanie bezpečnostného povedomia a bezpečnostnej kultúry.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP